APARATURA DO ZDJĘĆ

11 grudnia 2015 Okulista  No comments

Obecnie istnieje wiele aparatów przystosowanych do fotografowania dna oka metodą fluorescencji. Wszystkie aparaty są zazwyczaj wyposażone w urządzenia pozwalające na całkowite zautomatyzowanie przesuwu filmu i wykonywanie zdjęć z szybkością co najmniej jednego zdjęcia na sekundę.

Bardzo ważne, szczególnie w badaniach szybkości przepływu krwi w naczyniach siatkówki, jest rejestrowanie czasu wykonywanych zdjęć. Większość retinofotów posiada więc urządzenia pozwalające na jednoczesne fotografowanie obrazu dna i zegara.

Energia świetlna potrzebna do fotografowania dna oka dostarczana jest przez lampę błyskową emitującą światło białe. Do fotografowania fluorescencji z dna oka musimy więc użyć dwóch, odpowiednio dobranych filtrów. Jeden z filtrów, zwany pobudzającym, umieszczony jest na drodze promieni oświetlających dno i wyodrębnia ze źródła światła zakres najbardziej pobudzający do fluorescencji. Drugi filtr, zwany odcinającym, umieszczony jest przed kliszą fotograficzną w celu wyeliminowania wszystkich promieni świetlnych nie pochodzących od fluorescencji.

Przepuszczalność obu filtrów powinna być możliwie największa w paśmie pożądanej długości fali. Filtr odcinający musi całkowicie pochłaniać światło pobudzające, a przepuszczać jedynie światło fluorescencji. W ten sposób dobrane filtry pozwalają zarejestrować na kliszy fotograficznej jedynie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>