Jaskra fakoliłyczna i jaskra krwotoczna

24 listopada 2015 Oczy  No comments

Jest to określenie postaci jaskry, która jest spowodowana specjalnym rodzajem reakcji uczuleniowo-zapalnej na białko zmętniałej soczewki. Jaskra z powodu fakolizy może powstać przy zaćmie przejrzałej, niedojrzałej, przemieszczonej, przejrzałej lub przy pozostawieniu mas soczewkowych.

W pierwszych trzech przypadkach należy szybko usunąć soczewkę. W przypadku jaskry z pozostawieniem mas soczewkowych należy podawać atropinę, sterydy i inhibitory anhydrazy węglanowej, aż do chwili resorpcji mas. Jeżeli leczenie to nie jest skuteczne, trzeba ewakuować masy.

Jaskra krwotoczna. Występuje w oczach, w których istnieją zmiany naczyniowe. Występuje ona również często jako następstwo zakrzepu żyl- nego i powikłanie rełinopathia diabetica, rzadziej w innych schorzeniach, jak np. choroba Ealesa, czasem w czerniakach naczyniówki, w hiperplazji pierwotnej ciała szklistego, a także po intensywnych naświetleniach oka promieniami X. Jaskra krwotoczna jest czasem końcowym powikłaniem innych typów jaskry.

Leczenie zarówno zachowawcze, jak chirurgiczne nie daje w tych przypadkach zadowalających wyników. We wczesnych okresach działają dobrze inhibitory anhydrazy węglanowej i epinefryna. Działanie miotyków jest różne – w niektórych oczach obniżają one c. ś., w innych działają odwrotnie. My- driatica – atropina, skopolamina działają zazwyczaj lepiej niż miotyki, zwłaszcza gdy łączy się je z inhibitorami anhydrazy węglanowej i epinefryną. Operacje filtracyjne są nieskuteczne, dają tylko krótkotrwałe obniżenie c. ś. Cyklodiatermia działa również tylko przez pewien czas, lecz warto jej próbować, gdy oko zachowało jeszcze wzrok. Można ją powtarzać kilkakrotnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>