Jaskra w urazach drążących gałki ocznej

15 grudnia 2015 Okulista  No comments

– Przyczyny:

– 1) blok źrenicy i jaskra po urazie soczewki,

– 2) zaćma pourazowa i jaskra zależna od pęcznienia soczewki,

– 3) jaskra zależna od fakolizy po urazie,

– 4) jaskra późna zależna od obwodowych zrostów przednich.

Zapobieganie: dokładne zeszycie rany po uprzednim wycięciu tęczówki, która zazwyczaj jest uwięźnięta w ranie. Wypełnienie komory przedniej powietrzem zapobiega tworzeniu się zrostów obwodowych. Należyte rozszerzenie źrenicy zapo- biega zrostom tylnym i powstawaniu iiis bombe. W przypadkach zarośnięcia źrenicy konieczna jest irydektomia. W przypadkach pęcznienia zmętniałej soczewki należy ją usunąć, podobnie jak w przypadkach jaskry z powodu fakolizy. W przypadku powstania obwodowych zrostów przednich obniżenie c. ś. jest bardzo trudne zarówno zachowawcze (miotyki, Diamox), jak i operacyjne. Cyklodializa daje mały procent poprawy, podobnie jak operacje filtracyjne. Cyclodiatermia obniża c. ś., jednak nietrwale. Mimo to nie należy zaniechać wysiłków w celu obniżenia c. ś. dopóki oko ma użyteczną ostrość wzroku. Jaskra w urazach tępych nie dotyczących soczewki:

– 1) wczesna jaskra bez wylewu krwi,

– 2) wczesna jaskra z wylewem krwi,

– 3) rozerwanie struktur kąta powodujące jaskrę.

Jaskra związana z urazowym przemieszczeniem soczewki. Jaskra po urazie tępym bez wylewu krwi z towarzyszącym podrażnieniem tęczówki łatwo daje się opanować Diamoxem, zazwyczaj ustępuje po tygodniu lub dwóch, po niej następuje okres hipotonii, która również ulega wyrównaniu. W jaskrze po urazie, któremu towarzyszy duży wylew krwi do komory lub ciała szklistego, wskazane jest podawanie diamoksu, man- nitolu, mocznika, glicerolu, preparaty te mogą dawać tylko okresową poprawę c. ś. Niektórzy radzą w tych przypadkach paracentezę komory przedniej z wypuszczeniem krwi. Ważnym czynnikiem wywołującym jaskrę po urazie tępym jest rozerwanie utkania błony naczyniowej oka i mięśnia rzęskowego. Rozerwanie struktur kąta można czasem stwierdzić go- nioskopowo. W leczeniu należy stosować epinefrynę, miotyki, inhibitory anhydrazy węglanowej. Czasem przy braku poprawy po leczeniu zachowawczym trzeba wykonać operację filtracyjną. W jaskrze z przemieszczeniem soczewki należy ją usunąć lub wykonać cyklodializę lub operację filtracyjną,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>