SCHORZENIA WIRUSOWE NARZĄDU WZROKU CZ. II

12 listopada 2015 Okulista  No comments

Zmiany powiekowe wywołane przez wirus herpes simplex są częste, zwłaszcza u dzieci, u których stanowią fragment obrazu klinicznego pierwotnego zakażenia opryszczko- wego. Spotyka się je także u młodych ludzi dorosłych (być może częściej u kobiet niż u mężczyzn). Rzadko natomiast stwierdza się je u starców, u których wykwity na powiekach o typie herpetycznym są głównie związane z wirusem herpes zoster. W okresie przedwysypkowym chorzy uskarżają się na ostre bóle i swędzenie powiek. Plamki rumieniowate, lekko wystające ponad powierzchnię, szybko pokrywają się grud- kami i z kolei przechodzą w pęcherzyki. Pęcherzyki herpe- tyczne są małe, mniej więcej wielkości łebka szpilki, prze- zierne, zawierają płyn o zabarwieniu cytrynowym, który wtórnie ulega zmętnieniu. Zmiany chorobowe najczęściej występują na brzegach powiek (blepharitis herpetica), mogą być bardzo dyskretne i przejść nie zauważone, ale także mogą być rozległe, z cwrzodzeniami. W ostatnim przypadku rozpoznanie może być trudne, ponieważ dodatkowe zakażenie zmienia obraz kliniczny. Blepharitis herpetica bardzo często współistnieje z keratoconiunctivitis, a niekiedy z keratitis punctata superficialis.

W herpes zoster (zona ophthalmica) wysypce towarzyszą objawy bólowe (zwłaszcza u osób starszych) oraz objawy ogólnego zakażenia. Zmiany chorobowe szerzą się w rejonie gałązek nosowych, czołowych i łzowych nerwu oftałmicz- nego Willisa. Umiejscowienie wysypki na powiekach daje obraz blepharitis zonatosa, niekiedy trudny do odróżnienia od blepharitis herpetica. Czasem objawy chorobowe mogą wystąpić w postaciach poronnych. W postaci łakrymalnej wysypka powiekowa jest ograniczona do zewnętrznej połowy powieki górnej i obejmuje często okolicę końca brwi, w postaci czołowej wysypka lokalizuje się w wewnętrznej połowie powieki górnej i w okolicy początku brwi, w postaci nosowej wysypka może być dyskretna, ograniczona do kilku krostek w kącie wewnętrznym powieki górnej i może przechodzić na przednią powierzchnię podstawy nosa. Późnym powikłaniem zona są zaburzenia troficzne skóry (chromhydrosis palpebrae superio- ris).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>