Wczesne okresy jaskry

23 grudnia 2015 Oczy  No comments

Powiększenie plamy ślepej jest mniej specyficzne niż jej wydłużenie. Oba te objawy są częste we wczesnych okresach jaskry. Również często występuje nosowe uszkodzenie pola. Uszkodzenie to może kończyć się linią prostą odpowiadającą szwowi poziomemu tworząc typowy nosowy schód Roennego. Zmiana ta zwykle poprzedza występowanie mroczków łukowatych. Omijanie plamy ślepej przedstawia wczesne uszkodzenie włókien przy górnym lub dolnym brzegu plamy ślepej i jest najwcześniejszą formą mroczka łukowatego. Mroczek Rjerruma jest wyrazem pełnego uszkodzenia pęczka włókien, występuje ponad lub poniżej punktu fiksacji, częściej jednak powyżej. Kiedy oba pęczki są zajęte, powstaje mroczek okrężny dookoła oszczędzonych włókien plamkowych. Początkowy mroczek Bjerruma, kiedy uszkodzenie dotyczy przestrzeni koło plamy ślepej, jest czasem zwany mroczkiem Seidela. Pole szczątkowe – włókna plamkowe są często najbardziej wytrzymałe na uszkodzenie jaskrowe. Ostrość wzroku może być dobra przy kilkustopniowym polu centralnym. Utrata tej centralnej wysepki może być nagła. Często pozostaje mały półksiężyc na obwodzie skroniowo, który może przetrwać mimo zniszczenia reszty pola. W ostrej jaskrze nagły wzrost c. ś„ dochodzący blisko ciśnienia systolicznego w tętnicach siatkówki, daje pewnego stopnia niedokrwienie siatkówki, powodujące zmiany we wszystkich izopterach pola. Obrzęk nabłonka hamuje -także dostęp światła, z tego powodu perymetria nie znajduje zastosowania w przypadkach jaskry ostrej. W przewlekłej jaskrze z zamykającym się kątem zmiany c. ś. przypominają zmiany w jaskrze z otwartym kątem, dlatego zmiany w polu są podobne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>