Zapalenie błony naczyniowej wywołane przez gonokoki

1 grudnia 2015 Oczy  No comments

Może być egzogenne i endogenne. Egzogenne – może wystąpić w przebiegu ostrego rzeżączkowego zapalenia spojówek w przypadku perforacji rogówki ostre ropne zapalenie jago- dówki może doprowadzić do ślepoty w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów chorobowych. Zapalenie błony naczyniowej oka endogenne jest także stosunkowo częste. Współistnienie zapalenia tęczówki i rzeżączki zostało po raz pierwszy opisane na początku XIX wieku, obraz kliniczny zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu układowego zakażenia rzeżączkowego został przedstawiony przez Lawrenca w 1830 r., a następnie przez Mackenzie. Iridocyclitis pochodzenia rzeżączkowego jest prawie wTyłącznie chorobą mężczyzn, występuje z gonokokowym zapaleniem stawów. Rzeżączkowe zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w postaci uveitis suppurativa, iritis simplex cum hypopyon, iridocyclitis exsudativa, iridocyclitis plastica, uveitis posterior.

Zapalenie błony naczyniowej wywołane przez meningokoki. Jest endogenne, przerzutowe. Częste u dzieci przed wprowadzeniem antybiotyków. Zapalenia błony naczyniowej wywołane przez:

Pseudomonas aeruginosa, B. subtilis, Enterococcus coli, Proteus, Shigella, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus intluenzae, Brucella melitensis mają obraz kliniczny uveitis catarrhalis.

Zapalenie błony naczyniowej wywołane przez Clostridium perlringens. Miejscem wtargnięcia bakterii jest rana oka. Bardzo szybko dochodzi do panophthalmitis, pojawienia się w oku krwi lub posokowatego płynu koloru kawy, tworzenia się pęcherzyków gazu w komorze przedniej oka, ślepoty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>