Zwyrodnienia plamki żółtej

21 listopada 2015 Okulista  No comments

Należy zwrócić uwagę na fakt, że erg zależy od wielu czynników, a m. in. od natężenia oświetlenia, czasu trwania bodźca i jego składu widmowego, szybkości uzyskania maksimum natężenia strumienia światła, a nawet od kształtu i wielkości użytej elektrody. Zmiana któregokolwiek z tych czynników zmienia zasadniczo zapis erg.

Elektroretinografia jest obiektywną metodą badania, choć ocena jej nie powinna dokonywać się w oderwaniu od stanu klinicznego i innych badań dodatkowych, jak pole widzenia, krzywa adaptacji i in. Metoda ta jest bardzo przydatna w przypadkach, w których nie można wykonać badań o charakterze subiektywnym lub kiedy ocena dna oka nie daje odpowiedzi co do charakteru lub stopnia zaawansowania schorzenia.

W zwyrodnieniach plamki żółtej, nawet przy niskiej ostrości wzroku, erg wywołany światłem białym jest zupełnie normalny. Przy użyciu światła czerwonego fala x nie występuje, ponieważ zmiany zwyrodnieniowe obejmują cały układ foto- powy. Fakt ten umożliwia ocenę sprawności plamki żółtej w oku z zaćmą. Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki charakteryzuje się wygaszonym erg w warunkach normalnych. Przy odpowiednio silnym bodźcu świetlnym, w warunkach adaptacji dziennej, otrzymuje się odpowiedź głównie fotopową.

W zapaleniach siatkówki, bez względu na pochodzenie, erg jest normalny, podnormalny lub wygaszony. Zależy to od rozległości zmian w siatkówce. Podobnie wygląda erg w zapaleniach błony naczyniowej w przednim i tylnym odcinku gałki ocznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>