LEKI PRZECIW NOWOTWOROM ZŁOoLIWYM

22 września 2017 Okulista  No comments

Wiele leków działających na jądra komórkowe w okresie spokoju (cytostatyki) i podziału (antymitotyki) utrudnia i hamuje mitotyczny podział komórek. Leki te stanowią pomoc w leczeniu nowotworów złośliwych oka, jako cenne uzupełnienie radioterapii. Należą one do grupy środków alkilujących (dołączają do grup amidowych zasad purynowych i pirydynowych kwasów nukleinowych), inne utrudniają biosyntezę kwasów nukleinowych, jeszcze inne dołączając się do kwasów nukleinowych, współzawodniczą z normalnymi składnikami tych kwasów. W leczeniu glejaka siatkówki używana jest trójety- lenomelamina (TEM). Lek stosuje się w dawce 0,08-0,1 mg/kg wagi ciała, 24 godziny przed napromieniowaniem promieniami X drugą dawkę podaje się przed zakończeniem radioterapii, przy ścisłej kontroli obrazu morfologicznego krwi. W podobnych przypadkach podawana jest aktynomycyna D. Lek hamuje syntezę kwasu rybonukleinowego przez dołączenie się do jego cząsteczki.

Przedstawicielem tej grupy środków jest imuran, używany w leczeniu zapaleń błony naczyniowej typu zapalenia współ- czulnego. Jest to lek syntetyczny, pochodny merkaptopuryny. Stosuje się go w dawce 1,5-3 mg/kg wagi, czasem w połącze- niu z kortykoidami, dla obniżenia reakcji immunologicznych. Działanie leku jest powolne, 6-10 dni. Zmniejsza on jednak oporność na zakażenie i uszkadza czynność krwiotwórczą szpiku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>