Bacytracyna i Polimyksyna B

12 grudnia 2015 Oczy  No comments

Lek jest mieszaniną antybiotyków polipeptydowych, tworzonych przez Bacillus subtilis. Działa na bakterie Gram-dodatnie podobnie do penicyliny, działa również na krętki, gonokoki, promieniowce. Rzadko daje uczulenia, również rzadko wytwarza się oporność na lek. Równocześnie źle się wchłania z przewodu pokarmowego, a podana parenteralnie uszkadza nerki już w dawce 200-400 mg/kg wagi ciała. Słabo przechodzi przez rogówkę, dlatego najlepiej stosować lek w leczeniu powierzchownych nieżytów oka. Podspojówkowo można podać 10 000 j., co w cieczy wodnej daje stężenie 10-20 razy mniejsze. Nie jonizuje w roztworach. Działa zgodnie z tetracyklinami i neomycyną.

Lek najmniej toksyczny z grupy peptydów cyklicznych, działa bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne, a specjalnie na pałeczkę ropy błękitnej, bardzo słabo na bakterie Gram-dodatnie. Jest toksyczna dla nerek i układu nerwowego już w dawce 2,5 mg/kg wagi ciała. Lek można podawać domięśniowo w dawce 25-50 mg co 4 godziny, miejscowo w roztworach 0,1-0,25% i maści 0,2%, podspojówkowo w dawce 0,5 mg. Nie drażni tkanek, ale źle przechodzi przez barierę naczyniową i nieuszkodzoną rogówkę. Do leczenia predysponowane są wrzody rogówki i inne zakażenia odcinka przedniego oka. Powinno się stosować leczenie skojarzone, bo często przy wyjaławianiu worka spojówkowego z bakterii Gram-ujemnych znakomicie rozwijają się inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>