ENZYMY

20 grudnia 2015 Okulista  No comments

Fibrynoliza polega na aktywacji nieczynnego plazminogenu w plazminę, a ta powoduje z kolei rozpad fibryny. Aktywator jest uwalniany z tkanek, ze śródbłonków naczyń, głównie żyl- nych. Niedrożność naczynia spowodowana zakrzepem uniemożliwia adsorbcję aktywatora z sąsiedniego, zdrowego nabłonka. Aktywacja pośrednia polega na uwolnieniu aktywatorów ustrojowych przez kwas nikotynowy i jego pochodne oraz leki z grupy sterydów o działaniu anabolicznym. Są to: fen- formina (2 razy dziennie 50 mg), etylestrenol (2 razy dziennie 4 mg).

Aktywacja bezpośrednia za pomocą plazminy strepto- i uro- kinazy jest niebezpieczna, bo daje zmiany narządowe. Enzymy stosuje się w leczeniu krwiaka pourazowego komory przedniej do 60 godzin od urazu i w zamknięciu tętnicy siatkówki przed upływem 48 godzin. Są to preparaty: trombolizyna i streptoki- nazai. Pierwszy podaje się w ilości 50 000 j. co 6 godzin, do obniżenia czasu protrombinowego do 35-40%, jako wstęp do heparynizacji chorego. Streptokinaza i streptodornaza są wysoko toksyczne, ale już 0,2 ml leku podanego dokomorowo oczyszczają z krwi komorę przednią królika w ciągu trzech godzin. Podana do ciała szklistego wywołuje reakcje zapalne, ale już po 100 j. krew wchłania się całkowicie. Doustnie stosuje się tabletki po 10 000 j.

Enzym proteolityczny a-chymo-trypsyna używany jest w celu rozpuszczenia włókien obwódki rzęskowej, przez działanie na wiązania peptydowe. Optimum zonulolizy osiąga się po podaniu 150 j./ml a-chymo-trypsyna jest nietrwała w roztworach, łatwo ulega inaktywacji przez wiele czynników, jak detergenty, alkalia i kwasy. Używana jest w chirurgii oka w roztworze 1 : 5000-1 : 10 000 od 0,3-4 ml, zwiększa procent soczewek usuniętych wewnątrztorebkowo. Zonulolizę osiąga się po 1–2 min., po czym wypłukuje się enzym z komory przed- niej roztworem soli. Ze względu na działanie na inne struktury białkowe, spotyka się czasami powikłania ze strony rogówki, jak zwyrodnienia, nieprawidłowe gojenie się rany, krwotoki do komory przedniej, zapalenie tęczówki, upływ ciała szklistego, odwarstwienia siatkówki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>