Erytromycyna i Tetracykliny

21 grudnia 2015 Oczy  No comments

Lek już w słabych rozcieńczeniach działa na bakterie Gram- -dodatnie, Gram-ujemne i beztlenowce. Jest dobrze znoszona w dawkach 200-600 mg co 6 godzin podawana ogólnie w dawkach wyższych wywołuje zaburzenia jelitowe. Przenikanie leku do oka jest na ogół dobre. Miejscowo stosuje się erytromycynę w postaci 2% roztworu i 0,5% maści. Przy podaniu pod spojówkę 2,5 mg do cieczy wodnej przenika 1 mg. Przy zastosowaniu jonoforezy podaje się 20 mg/ml. Większe stężenia erytromycyny mogą uszkodzić rogówkę i wywołać zapalenie błony naczyniowej oka. Lek powinno się stosować w przypadkach ściśle określonych bakteriologicznie.

Do tej grupy leków należą: chlorotetracyklina (aureomycyna), dwumetylochlorocyklina (terramycyna), tetracyklina (achro- mycyna). Cała grupa leków działa bakteriostatycznie na liczne bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, ale u pacjentów reagujących na jedną grupę nie obserwuje się postępu leczenia przy zmianie na drugą. Tetracykliny wmikają w głąb tkanek, stąd przenikanie ich do oka jest dobre. Stosuje się lek doustnie w ilości 1,0-2,0 dziennie w dawkach podzielonych. Szczyt stężenia we krwi osiąga się po 6 godzinach. Mogą wywołać zaburzenia przewodu pokarmowego. Miejscowo stosuje się lek w postaci 0,5% maści, w iniekcjach podspojówkowych w ilości 2,5 mg. Ta dawka daje 100% stężenia w cieczy wodnej. Niestety, nie jonizują w roztworach. Antybiotyki przeciwgrzybicze. Amfoterycyna, nystatyna, gryzeofulwina, trichomycyna zostały omówione w rozdziale pt.: „Grzybicze schorzenia oka”.

Nitrofurazon. Jest to lek syntetyczny, działający na florę Gram-ujemną i Gram-dodatnią, zwłaszcza na paciorkowce. W okulistyce jest stosowany w powierzchownych zakażeniach w postaci 1% maści i 0,5% roztworze, podspojówkowo wstrzykuje się 0,5 ml 10% roztworu.

Daraprim (Pyrimethamma). Lek stosowany w leczeniu toksoplazmozy i malarii. Poziom leczniczy we krwi 0,2-0,4 p,g/100 ml osiąga się po podaniu 100 mg Daraprimu 2 razy dziennie w pierwszej dobie, dalej 2 razy po 25 mg do 7 dni. Przy tej dawce poziom leku w siatkówce i błonie naczyniowej jest wyższy, niż we krwi. Działanie Daraprimu jest skuteczniejsze przy stosowaniu leczenia skojarzonego sulfonamidami i sterydami. W tych wypadkach podaje się: 10 mg/kg wagi ciała Daraprimu, 20 mg/kg wagi ciała sulfadiazyny w czasie do 2 tygodni. Działanie leku opiera się na antagonizmie do kwasu foliowego. Lek jest toksyczny dla układu krwiotwórczego i nerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>