FALE ELEKTROMAGNETYCZNE A WZROK

17 listopada 2015 Okulista  No comments

Fale radiowe długie, średnie i krótkie nie działają na narząd wzroku, ponieważ promieniowanie tej długości nie jest absorbowane przez tkanki. Fale decymetrowe i milimetrowe, zwane mikrofalami, mogą działać szkodliwie na narząd wzroku. Rozróżniamy dwa rodzaje mikrofal: fale ciągłe i fale impulsowe. Przykładem urządzenia pracującego na fali ciągłej może być łącze mikrofalowe stosowane w telewizji, natomiast urządzenia pracującego na fali impulsowej – nadajnik radiolokacyjny. Mikrofale mogą być rozprzestrzeniane linijnie, mogą być odbite, rozproszone, załamane i zlokalizowane podobnie jak światło widzialne. Krótsze fale mikrofalowe działające przez dłuższy czas na narząd wzroku mogą wywoływać przewlekłe zapalenie spojówek.

Szczególnie wrażliwa na promienie mikrofalowe jest soczewka. Doświadczalnie zaćmę u zwierząt wywoływali, między innymi, Daily u królików i psów oraz Richardson u psów. Daily, opierając się na swoich badaniach, dzieli zaćmę wywołaną u zwierząt przez mikrofale, na dwa typy w zależności od gęstości mocy i czasu napromieniowania:

– Typ pierwszy to zaćma wytwarzająca się szybko po napromieniowaniu i doprowadzająca do całkowitego zmętnienia soczewki. Temu typowi zaćmy towarzyszą zmiany w innych tkankach ocznych, jak zmętnienie rogówki, przekrwienie i krwotoki do tęczówki i ciała rzęskowego,

– Typ drugi zaćmy zjawia się po okresie od kilku dni do kilku tygodni, jest ograniczony do kory tylnej, lecz może postępować i objąć całą soczewkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>