Gruźlica błony naczyniowej oka

11 listopada 2015 Oczy  No comments

Gruźlica błony naczyniowej może występować w różnych postaciach klinicznych (zmiany proliferacyjne, ostre zmiany prosówkowe, rozlane zapalenie alergiczne). W tęczówce ostra gruźlica prosówkowa objawia się małymi, szarożółtawymi lub czerwonymi guzkami, nastrzyknięciem okołorogówkowym, osadami na rogówce, światłowstrętem. Czasem rozlane zapalenie tęczówki występuje jako objaw pierwszy, nie dający odróżnić się od zapalenia nieswoistego. Podobne guzki jak w tęczówce mogą wystąpić w naczyniówce. Mają one średnicę 0,5-2 mm. W preparatach histologicznych opisanych guzków można znaleźć pałeczki gruźlicy.

Zapalenie błony naczyniowej w trądzie. Może wystąpić w postaci zapalenia ziarninowego (uveitis granulomatosa) i ostrego zapalenia wysiękowego, przypuszczalnie na tle alergicznym. Typowym objawem są tzw. perły trądowe. Występują one na powierzchni tęczówki, stwarzając wrażenie jak by były uszypułowane. Nacieki błony naczyniowej są utworzone z limfocytów, fibroblastów, czasem z komórek o jądrze wielokształtnym. Nacieki łatwo ulegają martwicy. W preparatach histologicznych można często znaleźć bakterie (w fagocytach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>