Grzybice rogówki – kontynuacja

20 grudnia 2015 Okulista  No comments

Powierzchowna aspergiloza rogówki charakteryzuje się powstaniem okrągłego, szarawo-białego lekko wypukłego ogniska wielkości jagły, robiącego wrażenie przylepionej, suchej łuseczki, otoczonej szarawą bruzdą, odgraniczającą ją od otoczenia. Oko bywa nieznacznie podrażnione. Gdy ognisko znajduje się w pobliżu rąbka, czasem wrasta w rogówkę wiązka naczyń powierzchownych w kierunku ogniska. Obraz kliniczny przypomina wówczas keiatitis phlyctaenulosa.

Zdarzają się przypadki nadkażenia bakteryjnego w przebiegu schorzenia grzybiczego rogówki, jak i grzybiczego w chorobach na tle bakteryjnym. Na ryc. 9 przedstawiono grzybicę powierzchowną, w przebiegu której nastąpiło nadkażenie bakteryjne.

Pacjent był leczony ambulatoryjnie, otrzymywał wiele antybiotyków, bez efektu, wskutek czego został skierowany do kliniki z podejrzeniem grzybicy rogówki. Stwierdzono klinicznie typową grzybicę powierzchowną rogówki z reakcją uczuleniową spojówki powieki górnej. Obraz kliniczny przypominał pierwotnie przypadek przedstawiony na ryc. 9. W hodowli na pożywce Sabourauda wyrosły kolonie. Posiew bakteryjny jałowy. Pod wpływem leczenia jodem i mechanicznego oczyszczenia zmiany na rogówce zaczęły się cofać. W toku leczenia nastąpiło gwałtowne pogorszenie, manifestujące się silnym nastrzyknięciem rzęskowym, ropostekiem i bólami. Ponowne posiewy (bakteriologiczny i mykologiczny) ujawniły nadkażenie Bac. pyocyaneus. Po opanowaniu infekcji wtórnej nastąpiło szybkie gojenie się rogówki.

Wrzodowa postać grzybicy rogówki z wyglądu nie różni się od wrzodu rogówki na tle infekcji bakteryjnej. Dopiero dłuższa obserwacja ujawnia różnice w przebiegu choroby. Infekcję grzybiczą charakteryzuje przebieg wybitnie przewlekły, z wielokrotnym cofaniem się i nawracaniem roposteku, oporność na rutynowe leczenie, a nawet pogarszanie się stanu oka przy stosowaniu antybiotyków. Obserwuje się tendencję do powsta- wania bardzo głębokich nacieków, nieraz po stosunkowo szybkiej epitelializacji rogówki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>