Jaskra z otwartym kqtem w pseudoeksfoliacji

4 grudnia 2015 Okulista  No comments

Różni się od jaskry prostej intensywnym odkładaniem barwnika na poziomie utkania beleczkowego, zajmującym cały obwód kąta. Schorzenie często jest jednooczne i ogranicza się do oka, w którym występuje pseudoeksfoliacja. Pseudo- eksfoliację stwierdza się badaniem w lampie szczelinowej w formie szarej, matowej błony z zawiniętym brzegiem na przedniej powierzchni torebki soczewki lub w postaci kłaczków przypominających łupież. Zmiany te można zauważyć przy szerokiej źrenicy lub przy badaniu gonioskopowym. Przypuszcza się, że tęczówka pocierając o nierówną powierzchnię soczewki uwalnia barwnik, który osadza się na utkaniu belecz- kowym, hamując odpływ. Czasem nieprawidłowe odkładanie barwnika spotyka się także na tylnej powierzchni rogówki i na powierzchni tęczówki.

Tę postać jaskry nazywa się często „glaucoma capsulare” – tj. jaskra z otwartym kątem z towarzyszącą pseudoeksfoliacja. Pseudoeksfoliacja może także występować bez jaskry, często jaskra rozwija się w kilka lat po stwierdzeniu pseudoeksfoliacji, czasem nie występuje wcale. Jaskra rozwija się stopniowo, jest chroniczna i stała. Leczy się ją podobnie jak jaskrę prostą, często jednak miotyki i epinefryna wcześniej przestają skutecznie działać niż w jaskrze prostej. Usunięcie soczewki nie ma tu wpływu na leczenie, podobnie jak w jaskrze prostej. Czagem spotyka się jaskrę z pseudoeksfoliacją bez nadmiernego odkładania barwnika, zachodzi w tych przypadkach pytanie, czy płatki pseudoeksfoliacji uchwycone w utkanie be- leczkowe hamują odpływ, czy też zachodzi tu koincydencja jaskry prostej i pseudoeksfoliacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>