LECZENIE GRZYBIC OCZU CZ. II

9 grudnia 2015 Okulista  No comments

W wodzie Nystatyna rozpuszcza się słabo – w 1 ml zaledwie 300-600 j. Stosowana jest również jako maść, która zawiera 100 000 j. w 1 ml. Nystatyna nie może być stosowana podspojówkowo, daje duży odczyń, czasem nawet martwicę. Podawanie Nystatyny w przypadkach okulistycznych per os jest niecelowe, ponieważ lek ten bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Doustnie jest ona podawana przede wszystkim w grzybicach przewodu pokarmowego i jako osłona przy stosowaniu dużej ilości antybiotyków przeciwbakte- ryjnych.

Amphotericin B – (syn. Fungizone f-my Squibba lub Heyden), wytwarzana przez Streptomyces nodosus, ma naj- / szerszy zasięg działania przeciwgrzybiczego, może być stosowana zarówno miejscowo, jak i ogólnie. Miejscowo stosuje się ją w postaci kropli 2-5 mg/1 ml wody. Podspojówkowe iniekcje amfoterycyny są dobrze znoszone. Ogólnie podaje się am- foterycynę w kroplówkach dożylnych. Maksymalna dawka dzienna wynosi 1,5 mg/1 kg wagi ciała. Leczenie rozpoczyna się od dawki minimalnej 0,25 mg na 1 kg wagi ciała i stopniowo dawkę zwiększa się do granicy tolerancji indywidualnej. Amfoterycyna daje objawy uboczne w postaci bólów głowy i brzucha, wymiotów, dreszczy, gorączki, braku apetytu. Lek ten jest toksyczny i może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych, pod kontrolą czynności nerek i wątroby – badanie co 2 dzień poziomu mocznika we krwi, hematokrytu, leukocytozy. Ogólne stosowanie amfoterycyny jest uzasadnione wyłącznie w przypadkach bardzo ciężkich, przy diagnozie potwierdzonej posiewem. Kuracja nie może trwać mniej niż miesiąc, krótsza terapia nie zabezpiecza przed nawrotami. Leczenie ogólne amfoterycyną B jest wskazane przede wszystkim w wewnątrzgałkowych infekcjach grzybiczych.

Pimarycyna. Czasami stosuje się Pimarycynę (nazwa fabr. Pimaricin, Pimafucin f-my Mycofarm) wytwarzana przez Streptomyces natalensis, w kroplach 1-5% lub maści.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>