Nowotwory oczodołu

1 grudnia 2015 Oczy  No comments

Ciało obce wewnątrzgałkowe nawet nie metalowe (drzewo, szkło) daje pojedyncze wysokie echo nawet przy bardzo małej czułości aparatu. Nowotwór wewnątrzgałkowy daje ze swojej powierzchni wysokie echo odbite, a następnie liczne echa odbite od tkanki nowotworowej, przeważnie niższe od echa z powierzchni. Przy małej czułości aparatu możemy otrzymać tylko echo z powierzchni nowotworu, które może imitować echo odwarstwienia siatkówki pierwotnego.

Do celów diagnostycznych również bardzo pomocne może być wykonywanie pomiarów oka metodą ultradźwiękową. Badania te znajdują zastosowanie między innymi w różnicowaniu wytrzeszczu prawdziwego i rzekomego. Za pomocą tej metody można wykonać pomiary długości osi gałki ocznej, co znalazło zastosowanie między innymi w badaniu skuteczności operacji skrócenia gałki ocznej.

Nowotwory oczodołu możemy wykrywać zą pomocą ultradźwięków stosując metodę A lub metodę B. Oprócz zastosowania w diagnostyce, ultradźwięki można stosować również w terapii.

Ultradźwięki w terapii. Pierwsi zwrócili uwagę na biologiczne działanie ultradźwięków Woods i Loomis w 1927 r. Zauważyli oni, że krwinki czerwone zawieszone w izotonicznym roztworze soli ulegały szybko hemolizie, d pierwotniaki szybko ginęły po napromieniowaniu ultradźwiękami.

W 1938 r. Zeiss pierwszy eksperymentalnie zbadał działanie ultradźwięków na oko. Do doświadczeń użył wiązki fal o mocy 10 W/cm2 i oczu świeżo zabitych zwierząt. Zeiss określił trzy zjawiska towarzyszące temu badaniu: 1) ciało szkliste zostało nieodwracalnie rozpuszczone w ciągu 2 do 4 sek., 2) wystąpiło odwracalne zmętnienie soczewki po działaniu ultradźwięków przez okres 2 do 8 min., 3) wystąpiło nieodwracalne, korowe zmętnienie soczewki po dłuższym stosowaniu ultradźwięków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>