OBRAZY FLUOROANGIOGRAFICZNE PRAWIDŁOWE

8 listopada 2015 Okulista  No comments

Z prądem krwi fluoresceina dochodzi, przez tętnicę środkową siatkówki, do naczyń dna oka. Można bardzo dokładnie prześledzić jej drogę przez tętnice, naczynia włosowate i żyły. Pozwala to na badania układu naczyniowego siatkówki pod względem hemodynamicznym,, anatomicznym i patologicznym.

Novotny i Alvis podzielili przepływ fluoresceiny przez naczynia siatkówki na trzy fazy: fazę tętniczą, tętniczo-żylną i żylną. Podział ten jest obecnie powszechnie stosowany.

Fotogramy fluoroangiograficzne, prawidłowego dna oka, na pierwszych 3-4 zdjęciach nie wykazują obecności fluoresceiny w naczyniach siatkówki. Na następnym zdjęciu widoczne jest pojawienie się fluoresceiny w tętnicy środkowej siatkówki. Rozpoczyna się faza tętnicza. Zdjęcie to jest początkiem właściwego angiogramu. Następnie, na kolejnych zdjęciach, widoczne są poszczególne fazy przepływu fluoresceiny przez naczynia siatkówki.

Faza tętnicza. Przepływ fluoresceiny w tętnicy środkowej siatkówki i jej gałązkach jest bardzo szybki. Czasem, w czasie wypełniania się głównych ramion tętnicy środkowej siatkówki, widoczny jest warstwowy przepływ fluoresceiny przez naczynie. Fluoresceina zabarwia na chwilę osiową część naczynia. Części przyścienne pozostają ciemne i wolne od fluoresceiny. Następnie, bardzo szybko, fluoresceina wypełnia całe światło naczynia. Obraz taki jest krótkotrwały i dość trudny do uchwycenia.

W niektórych przypadkach, w chwili pojawienia się fluoresceiny w tętnicy środkowej siatkówki, dno oka wykazuje plamkowe rozjaśnienia. Pojawiają się one w okolicy tarczy i tylnego bieguna, stopniowo powiększają się i mogą obejmować całe dno. Jest to wynikiem fluorescencji większych naczyń naczyniówki.

Faza tętniczo-żylna. Po przejściu przez siatkę naczyń włosowatych, fluoresce- ina przechodzi do układu żylnego siatkówki i przesuwa się wraz z krwią w kierunku tarczy. Widoczny jest warstwowy przepływ fluoresceiny przez większe naczynia żylne. Fluore- sceina rozjaśnia przyścienną część naczynia i nie wykazuje tendencji do przepływu osiowego. Przepływ warstwowy widoczny jest na całej długości naczynia i utrzymuje się aż do tarczy. Po około 5 sekundach fluoresceina zabarwia całe światło naczynia. W fazie tętniczo-żylnej fluorescencja naczyń siatkówki osiąga największe natężenie.

Faza żylna. Naczynia żylne są całkowicie wypełnione krwią fluoryzującą i wykazują większe wysycenie fluoresceiną niż tętnice, których fluorescencja słabnie. Stopniowo, fluoresceina zostaje rozcieńczona w przepływającej krwi i przy końcu fazy żylnej tętnice i żyły siatkówki są jednakowo wysycone fluoresceiną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>