Toksyczne zapalenia błony naczyniowej

17 grudnia 2015 Okulista  No comments

a. Zapalenie błony naczyniowej może być wywołane przez środki chemiczne i niektóre leki (miotyki, leki cytostatyczne, rezerpina).

b. Już na początku XX wieku zwrócono uwagę na związek, jaki istnieje między autointoksykacjami żołądkowo-jelitowy- mi a zapaleniem błony naczyniowej oraz na częste występowanie iridocyclitis w związku z zaburzeniami w przemianie indykanu. Szczególnie ciężkie może być zapalenie błony naczyniowej wywołane przez toksyny bakterii tężca, błonicy, Clostridium.

c. Toksyny pochodzenia wewnątrzocznego mogą być przyczyną zapalenia błony naczyniowej:

– Uveitis atrophica (zanikowe zapalenie błony naczyniowej oka). Przyczyna tego zapalenia jest niejasna. Prawdopodobnie jest ono związane z działaniem toksyn uwalnianych przez zwyrodniałe tkanki oka. Iridocyclitis o podobnym przebiegu stwierdza się w przypadkach odwarstwienia siatkówki o długim okresie trwania.

– Uveitis irritativa obserwuje się w przypadkach krwotoków wewnątrzocznych lub w przebiegu chorób charakteryzujących się masywnym wysiękiem lub powtarzającymi się krwawieniami (np. retinopathia exsudativa). Do tej samej kategorii należy nawracające zapalenie tęczówki po powtarzających się krwotokach w różnego rodzaju skazach krwotocznych.

– Zapalenie błony naczyniowej współistniejące z guzem wewnątrzgałkowym obserwuje się szczególnie w przypadkach czerniaka oka, w okresie martwicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>