URAZ MECHANICZNY CIAŁA RZĘSKOWEGO I SOCZEWKI

14 grudnia 2015 Okulista  No comments

Ciało rzęskowe. Bezpośredni uraz okolicy ciała rzęskowego może spowodować pęknięcie jego naczyń i napłynięcie krwi do komory przedniej, tylnej oraz do ciała szklistego. W wyniku urazu ciała rzęskowego może wystąpić, okresowo lub trwale, niedowład lub porażenie akomodacji. Odwarstwie- nie ciała rzęskowego nie występuje często. Leczenie polega na pozostawieniu pacjenta w łóżku, podawaniu środków cykło- plegicznych i hydrokortyzonu. Uszkodzenie ciała rzęskowego powoduje spadek ciśnienia śródgałkowego. Łączy się to ze zmniejszonym wytwarzaniem cieczy wodnistej. Stan ten trwać może szereg dni, a nawet tygodni. Najczęściej po tym okresie ciśnienie śródgałkowe wraca do normy. Pęknięcie gałki ocznej w okolicy ciała rzęskowego powoduje jego wypadnięcie przez ranę. Wypadniętą część ciała rzęskowego należy odciąć, nałożyć szwy na twardówkę i spojówkę.

Soczewka. Najłagodniejszym uszkodzeniem czynności soczewki jest porażenie lub niedowład akomodacji. Jest ono uszkodzeniem wtórnym, ponieważ wynika z pierwotnej, pourazowej niedomogi ciała rzęskowego. Niekiedy występuje pourazowe podwichnięcie lub zwichnięcie soczewki. Pojawia się wówczas drżenie tęczówki przy ruchach oka oraz, przy przesunięciu soczewki ku tyłowi, pogłębienie i nierówność komory przedniej. W źrenicy widać brzeg soczewki i ciało szkliste wnikające do komory przedniej. Ostrość wzroku ulega obniżeniu. Rzadziej soczewka ulega zwichnięciu w ten sposób, że znajduje się poza źrenicą, utrzymywana na kilku włóknach więzadeł lub jest oderwana całkowicie. Przy ruchach głowy i oka może się wstawiać w źrenicę. Zwykle widać ją poniżej źrenicy w ciele szklistym. Czasami ulega zwichnięciu lub pod- wichnięciu do komory przedniej. Przemieszczenie soczewki prowadzi do groźnych powikłań. Może wystąpić jaskra wtórna lub zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, w związku z czym należy operacyjnie usunąć soczewkę. Usunięcie soczewki zwichniętej pod spojówkę nie sprawia trudności. W innych przypadkach stosujemy prawie wszystkie sposoby używane w operacjach zaćmy, przeprowadzając zabieg w znieczuleniu ogólnym lub podając środki hipotensyjne w celu uniknięcia upływu ciała szklistego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>