USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU – OŁÓW CZ. II

1 listopada 2015 Okulista  No comments

c. Tarcza zastoinowa. Występuje niekiedy jednocześnie z objawami encephalopathia saturnina i innymi objawami zatrucia ołowiem. Towarzyszy jej zwykle wzmożone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

d. Zmiany w siatkówce i zapalenie wewnątrzgałkowe nerwu wzrokowego (retinopa- thia et neuroretinopathia saturnina). Zależą od uszkodzeń naczyń krwionośnych i zmienionego składu krwi. Początkowo stwierdzia się zmiany w tętnicach podobne do zmian w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym. Z czasem dołączają się objawy miażdżycowe – rozszerzenie odblasku naczyniowego wzdłuż tętnic, nierówna grubość ścian, objawy skrzyżowania o różnym stopniu nasilenia. Jednocześnie wzmaga się ciśnienie w tętnicach siatkówki. Żyły są wąskie, kręte, sztywne. Mogą wystąpić drobne wynaczynienia. Masywne wylewy krwawe są wyrazem anemii aplastycznej. W dłużej trwającym procesie chorobowym występuje typowy obraz retinopatii. Pojawiają się wtedy liczne białe ogniska zwyrodnieniowe, częściowo rozsiane na obwodzie, częściowo skupiające się w plamce żółtej. Tarcza nerwu wzrokowego w przypadkach łagodniejszych nie ulega zmianom, w przypadkach bardzo ciężkich (obecnie prawie nie spotykanych) dno oka może przedstawić obraz odpowiadający retinopathia lub neuroretinopathia maligna. Granice tarczy nerwu wzrokowego ulegają zatarciu, występuje obrzęk siatkówki, siatkówka staje się sza- rawa, zjawia się obfity wysięk wzdłuż naczyń, liczne białe ogniska zwyrodnieniowe, wylewy krwawe i pęknięcia naczyń. Z reguły dochodzi do zaniku nerwu wzrokowego. W wyjątkowych przypadkach obraz dna oka przypomina zator tętnicy środkowej lub zakrzep żyły środkowej siatkówki.

d. Zaburzenia okoruchowe. Najczęściej są uszkodzone obwodowe gałązki nerwu okoruchowego, przeważnie po jednej stronie. Niekiedy występuje uszkodzenie całego nerwu okoruchowego z porażeniem lub niedowładem zwieracza źrenicy i akomodacji, czasem ze zniekształceniem źrenicy. Rzadziej spotyka się zmiany w nerwie twarzowym, bloczkowym i odwodzącym. Czasem występuje oczopląs. Przedstawione typy porażeń spotyka się w okresach późniejszych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>