USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WYWOŁANE PRZEZ NIEKTÓRE ALKOHOLE

1 stycznia 1970 Okulista  No comments

a. Alkohol metylowy. Miejscowo pary alkoholu metylowego mogą wywołać stan zapalny spojówek ze światło- wstrętem, łzawieniem, pieczeniem, uczuciem ciała obcego pod powiekami. Do opisanych uszkodzeń może dołączyć się złu- szczenie nabłonka rogówki, nadżerki i nacieki rogówki. Najbardziej typowym objawem zatrucia alkoholem metylowym jest zapalenie nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym. Czasem objawy oczne są jedynym objawem zatrucia metanolem. Z reguły występują po upływie kilkunastu godzin (12- -24), niekiedy dopiero po kilku dniach (3-4). Wzrok ulega pogorszeniu nagle, chorzy uskarżają się na migotanie i mgłę przed oczami, widzenie w kolorze żółtym lub czerwonym. W ciągu kilku godzin może dojść do ślepoty. W przypadkach o mniej dramatycznym przebiegu mogą powstać ubytki widzenia o charakterze hemianopsia bitemporalis lub hemianopsia binasałis. Rokowanie w zapaleniu nerwu wzrokowego w zatruciu alkoholem metylowym jest zawsze bardzo poważne.

b. Alkohol etylowy. Pary alkoholu etylowego w silnych stężeniach mogą wywołać uszkodzenie nabłonka rogówki. Przewlekłe zatrucie alkoholem etylowym może być przyczyną zapalenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym i wywołać trwałe zaburzenia widzenia barwnego (dyschroma- topsja). Alkohol etylowy wstrzykiwany dożylnie w celach leczniczych może być przyczyną obustronnego zapalenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>