USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WYWOŁANE PRZEZ NIKOTYNĘ

15 listopada 2015 Oczy  No comments

W ostrym zatruciu nikotyną występuje światłowstręt, zwężenie źrenic, skurcz akomodacji, niekiedy oczopląs. Przypadki nagłej ślepoty w ostrych zatruciach (np. u przemytników, którzy nakładają liście tytoniowe na ciało) są związane z uszko-, dzeniem nerwu wzrokowego w wyniku skurczu naczyń, powstałego pod wpływem nikotyny. Obniżenie ostrości wzroku w ostrym zatruciu jest także związane ze zwężeniem naczyń siatkówki.

Przewlekłe zatrucie nikotyną może wywołać zapalenie nerwu wzrokowego i trwałe zaburzenia widzenia barwnego, szcze- golnie jeśli współistnieje z przewlekłym nadużywaniem alkoholu etylowego. Nikotyna powoduje osłabienie ostrości wzroku i zmniejszenie pola widzenia (4 papierosy wypalone w nie wietrzonym samochodzie mogą obniżyć o 20% zdolność widzenia w nocy).

Środki blokujące esterazę cholinową (niektóre preparaty owadobójcze, niektóre nowe bojowe środki chemiczne – trylony) są silnymi truciznami i wywołują typowe objawy zatrucia w następstwie nagromadzenia się acetylocholiny w ustroju. Ostre zatrucie objawia się silną dusznością wdechową i wydechową, sinicą, zaburzeniami świadomości. Ciśnienie tętnicze krwi szybko spada, występuje bradykardia, silne ślinienie, biegunki, drgawki, porażenia wiotkie. W zakresie narządu wzroku obserwuje się zwężenie źrenicy (objaw charakterystyczny), światłowstręt, bóle oczu przy świetle spowodowane skurczami mięśni rzęskowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>