Wysiękowe zapalenie naczyniówki (choroiditis exsudativa)

5 grudnia 2015 Oczy  No comments

Może wystąpić w różnych postaciach. Choroiditis difiusa występuje w przebiegu kiły, gruźlicy, w ostrych chorobach zakaźnych, jak odra, malaria. Wiele przypadków ma nie wyjaśnioną etiologię. Choroiditis disseminata spotyka się częściej, zwykle na tle kiłowym. Obraz kliniczny cechuje się dużą liczbą izolowanych ognisk zapalnych rozsypanych na dnie oka. W zależności od umiejscowienia sprawy chorobowej zapalenie naczyniówki można określić jako choroiditis circumscripta, choroiditis iuxtapapiliaris, choroiditis centralis macular is.

Wysiękowe zapalenie błony naczyniowej oka uogólnione. Czynnikiem etiologicznym mogą być infekcje egzogenne i endogenne, jak np. kiła, choroba Reitera, gościec. Choroba zaczyna się podstępnie bólami, nastrzyknięciem rzęskowym, pogorszeniem widzenia. W błonie naczyniowej stwierdza się nacieki złożone z histiocytów, limfocytów, czasem z komórek plazmatycznych. Stosunkowo często występuje zapalenie naczyń siatkówki. Powikłania – jak w iridocyclitis recurrens.

Zapalenie błony naczyniowej u dzieci. U dzieci mogą występować wszystkie postaci zapalenia błony naczyniowej. Oprócz zapaleń swoistych (gruźlica, kiła) najczęściej zapalenie błony naczyniowej u dzieci występuje w chorobie Stilla, sarkoidozie, w toksoplazmozie wrodzonej, w zakażeniu toxocara canis. W wielu jednak przypadkach etiologia schorzenia może być nie ustalona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>