Zapalenia, w których przeważa komponenta alergiczna cz. II

5 grudnia 2015 Okulista  No comments

Wg najnowszych poglądów pierwotny czynnik etiologiczny (np. bakterie) stwarza warunki nadmiernego miejscowego uczulenia tkanki ocznej, co objawia się reakcją zapalną. Wydaje się, że miejscowa reakcja uczuleniowa może mieć większe znaczenie niż liczba i zjadliwość bakterii. Reakcja antygen – przeciwciało może być wywołana przez bakteriemię lub przez produkty bakteryjne, a nawet przez leukocyty. Zależy ona przede wszystkim od alergicznej nadwrażliwości tkanek, w mniejszym stopniu od liczby bakterii i ich wirulencji. Infekcja bakteryjna może zapoczątkować w błonie naczyniowej uczulenie na własną tkankę (autoimmunizacja).

W okulistyce np. ropne przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych jest uważane za przyczynę około 25% przypadków iridocyclitis. Natomiast między zapaleniem błony naczyniowej a stanem zapalnym zatok istnieje słabszy związek. Inne bardziej odległe ogniska mogą również wywołać zapalenie błony naczyniowej, ale w nikłym procencie. Rola zakażenia ogniskowego w zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej jest większa niż w zapaleniu tylnego odcinka błony naczyniowej (30% w uveitis anterior, 11% w uveitis posterior, 18% w uveitis generalisata). Związek między ogniskiem zakażenia a narządem wzroku jest trudny do ustalenia. Przez wiele lat sądzono, że przyczyną przerzutów bakteryjnych jest bakte- riemia. Obecnie w wielu badaniach wykazano, że inna flora bakteryjna jest w ognisku zakażenia, a inna w oku.

Inne schorzenia błony naczyniowej pochodzenia alergicznego, jak endophthalmitis phacoanaphylactica, uveitis phaco- toxica zostaną omówione w rozdziale o alergii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>