Zespół Vogta-Koyanagi

8 grudnia 2015 Okulista  No comments

Zespół Vogta-Koyanagi charakteryzuje się triadą objawów (objawy oczne, oponowo-mózgowe i skórne). W obrazie klinicznym przeważają objawy oczne (uveitis anterior) o przebiegu ciężkim i obustronnym.

Uszkodzenia nerwu wzrokowego pochodzenia wirusowego występują przeważnie u ludzi młodych. Nerw wzrokowy ludzi starych jest bardziej oporny na zakażenie wirusowe. Zapalenie nerwu wzrokowego może przebiegać w postaci neuritis retrobulbaris jako zapalenie jedno- lub obustronne w formie łagodnej lub ciężkiej oraz jako neuritis optica (papillitis). Druga postać jest najbardziej typowa dla wirusowych zapaleń nerwu wzrokowego. Uszkodzenie nerwu wzrokowego może być pierwotne i przez szerzenie się proces choroby może przejść na tkankę mózgową. Stwierdza się także sytuacje odwrotne – najpierw zapalenie mózgu, a następnie wtórne uszkodzenie nerwu wzrokowego. W doświadczalnych zapaleniach nerwu wzrokowego pochodzenia wirusowego stwierdzano przejście sprawy chorobowej z jednego nerwu na drugi przez ckiasma opticum. W większości przypadków uszkodzenie nerwu wzrokowego ma charakter zakażenia zstępującego w tractus opticus. Niekiedy stwierdza się zakażenie wstępujące, np. we wściekliźnie.

Wszystkie zakażenia wirusowe mogą wywołać uszkodzenie nerwu wzrokowego. Szczególnie niebezpieczny dla nerwu wzrokowego jest wirus zona. Uszkodzenie nerwu wzrokowego najczęściej występuje w postaci ostrego zapalenia (papillitis) po stronie wysypki. Może ono przejść nie zauważone, ponieważ w okresie ostrym oko jest zamknięte przez obrzękniętą powiekę (blepharoconjunctivitis, keratoconjunctivitis), co ukrywa przed chorym ubytki widzenia, a lekarzowi nie pozwala na dokładne zbadanie dna oka. Rozpoznanie zmian w nerwie wzrokowym może być więc późne, gdy na dnie oka występują już objawy wtórnej atrofii. Uszkodzenie nerwu wzrokowego w zona może być połączone z porażeniem nerwu okoruchowego. Osobliwą postacią jest zapalenie nerwu wzrokowego współistniejące z zapaleniem rdzenia kręgowego (choroba Devica).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>