Kolimycyna i Chloromycetyna

3 grudnia 2015 Oczy  No comments

Antybiotyk polipeptydowy mniej drażniący od poprzedniego, bardzo skuteczny w zakażeniach Gram-ujemnych, zwłaszcza pałeczką ropy błękitnej, ma niewielkie działanie i na florę Gram-dodatnią. Podawany domięśniowo do 10 mg/kg wagi ciała daje powikłania nerkowe u 30-50% pacjentów. Przy podaniu ogólnym niezbyt dobrze przenika do gałki ocznej. Natomiast miejscowo przenika dość dobrze. Stosuje się roztwory i maści 0,12-0,15%, iniekcje podspojówkowe w dawce 10- -15 mg. Lek działa synergistycznie z tetracyklinami.

Jest to jeden z najbardziej efektywnych leków w chorobach infekcyjnych oczu. Działa na szeroki wachlarz bakterii Gram- -dodatnich i Gram-ujemnych, na riketsje i krętki, a w stężeniu 75 mg/ml nawet na pałeczkę ropy błękitnej. Przenikanie do oka jest bardzo dobre zarówno przy miejscowym, jak i ogólnym podaniu. Przeciwbakteryjnie działa odmiana prawoskręt- na, optycznie czynna. Leczniczy poziom we krwi 15 ug/ml utrzymuje się przy dawce 1,0-2,0 dziennie w dawkach podzielonych. Bakterie z trudem tworzą szczepy oporne na lek. Objawy nietolerancji zdarzają się po dłuższym leczeniu, dotyczą układu pokarmowego, czasem spotyka się odczyny alergiczne. Miejscowo podaje się roztwory i maści 1-2%, pod spojówkę 1,25 mg. Przy tej dawce w cieczy wodnej znajdowano 1 mg leku. Nie jonizuje w roztworach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>