PROFILAKTYKA PRZY GRZYBICZYCH CHOROBACH OCZU

18 listopada 2015 Okulista  No comments

Wzrost liczby grzybiczych schorzeń narządu wzroku w ostatnich dziesięcioleciach pozostaje m.in. w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków i kortykoterapii. Pewna część tych schorzeń jest związana z przebytym zabiegiem operacyjnym. Ze znajomości tych faktów wynika możliwość zapobiegania w pewnym stopniu tym schorzeniom. Zapobieganie powinno polegać na ograniczeniu stosowania kortyzonu oraz antybiotyków do niezbędnego minimum. Antybiotyki powinny być podawane w oparciu o znajomość flory bakteryjnej i antybiogramu. Zapobieganie pooperacyjnym grzybicom wewnątrzgałkowym i oczodołowym sprowadza się do przestrzegania zasad aseptyki mykologicznej na sali operacyjnej i opatrunkowej.

W grzybiczych chorobach oczu profilaktyka polega na: 1) oczyszczaniu rękawiczek operacyjnych z talku, 2) używaniu do wprowadzania do komory przedniej powietrza wyjaławianego wraz ze strzykawką, osłoniętą sterylną serwetką do momentu jej użycia, 3) sterylizacji pomieszczeń zabiegowych odpowiednimi lampami (najlepiej specjalnymi lampami monochromatycznymi o niskim ciśnieniu par rtęci), 4) zapew- nieniu jałowości nie tylko bakteriologicznej, lecz i mykolo- gicznej, stosowanych kropli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>