OBRAZY FLUOROANGIOGRAFICZNE W STANACH CHOROBOWYCH CZ. II

16 listopada 2015 Okulista  No comments

Guzy wewnątrzgałkowe są guzami względnie obficie una- czynionymi. Bardzo często ściany naczyń ulegają uszkodzeniu, a krew z fluoresceiną wydostaje się poza naczynie. Zmieniony nabłonek barwnikowy nie stanowi przeszkody dla fluorescencji z naczyń naczyniówki. Dlatego niektóre guzy dość dobrze fluoryzują w czasie wykonywania angiografii fluoresceinowej.

Promieniowanie fluoresceiny może być w niektórych wypadkach, w mniejszym lub większym stopniu, odcięte, przez różnego rodzaju przeszkody umiejscowione między guzem a obserwatorem, pochłaniające promienie fluorescencyjne (np. przez skupiska barwnika, wylewy, zmiany wtórne guza lub wysięk). Występuje wtedy w obrazie fluorograficznym guza nierównomierne zabarwienie, w postaci różnej wielkości plamek lub wysepek. Obraz taki widzimy najczęściej w guzach płaskich.

Według Petti i wsp. (1970 r.) najbardziej charakterystycznym obrazem fluoroangiograficznym w czerniakach złośliwych jest stopniowy, szybki wzrost intensywności fluorescencji gm- za, która rozpoczyna się przed fazą tętniczą lub na początku fazy tętniczej, nasila się w fazie żylnej i utrzymuje się przez okres około 45 minut. Zwiększanie się fluorescencji w fazach późniejszych jest spowodowane uszkodzeniem naczyń i prze guza.

Czasami możemy obserwować wystąpienie, na początku fazy tętniczej, tak zwanego podwójnego krążenia, odcinającego się wyraźnie od krążenia siatkówkowego. Istnieje pewna współzależność między obrazem fluoroan- giograficznym a uniesieniem guza (Edwards). Podwójne krążenie występuje najczęściej w guzach uniesionych więcej niż 6 mm. W guzach o uniesieniu mniejszym występuje przeważnie zabarwienie w postaci nieregularnych plamek. Gitter uważa, że guzy śródgałkowe o uniesieniu mniejszym niż 5 mm dają w większości przypadków podobne obrazy fluorograficzne i różnicowanie ich jest niemożliwe.

Technika angiografii fluoresceinowej wymaga jeszcze dalszych badań, szczególnie w kierunku interpretacji otrzymanych obrazów, i powinna być stosowana łącznie z innymi, bardziej wypróbowanymi badaniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>