Przyczyny zamknięcia kąta przesącza

22 listopada 2015 Okulista  No comments

– 1. Czynniki anatomiczne:

a. Dysproporcja między wielkością soczewki a przednim odcinkiem. Występuje to przeważnie w oczach nadwzrocznych z małym odcinkiem przednim i małą średnicą rogówki. Wzrost soczewki powoduje stopniowe spłycanie się komory przedniej, aż do momentu krytycznego w oku dorosłego. Zamknięcie się kąta jest mało prawdopodobne w oku krótkowzrocznym, ponieważ jest ono duże i ma szeroki kąt.

b. Plałeau iris. Obwodowe spłycenie kąta może wystąpić przy stosunkowo płaskiej powierzchni tęczówki i prawidłowej lub prawie prawidłowej głębokości osiowej komory, lecz występuje to rzadziej niż przy pełnym spłyceniu komory przy wypukłej tęczówce. '

– 2. Czynniki fizjologiczne:

a. Względny blok źrenicy. Oznacza to nieprawidłowy opór jaki napotyka ciecz przy przejściu z komory tylnej do przedniej. W oczach prawidłowych soczewka styka się z tęczówką tylko w bezpośredniej okolicy źrenicy, natomiast w oku z płytką komorą i dużą soczewką może przylegać na większej przestrzeni. W ten sposób istnieje tendencja gromadzenia się cieczy w komorze tylnej, wzrost ciśnienia w niej, popychający tęczówkę ku przodowi i zamykający kąt. Takie zamykanie może mieć formę chroniczną, dopóki nie zadziała jakiś czynnik wyzwalający ostry atak.

b. Poszerzenie źrenicy. Jest ono prawdopodobnie w większości przypadków mechanizmem wyzwalającym ostry atak. Spowodować je może złe oświetlenie, ciemność, stany emocjonalne, wstrząs, schorzenia ogólne. Maksymalne rozszerzenie rzadziej prawdopodobnie powoduje ataki, niż umiarkowane, ponieważ zwalnia ono blok źrenicy.

c. Zwężenie źrenicy w niektórych oczach z bardzo płytką komorą przednią, wypukłą tęczówką i wąskim kątem. Mioty- ki, szczególnie silnie działające, mogą wywołać ostry napad, powodując większe przyleganie soczewki i tęczówki, a zatem blok źrenicy. Ważnym czynnikiem jest zwolnienie obwódki rzęskowej i związanego z tym skurczu m. rzęskowego, spo- wodowany przez miotyki. Soczewka prze ku przodowi popychając tęczówkę.

d. Przekrwienie naczyniówki. Przekrwienie m. rzęskowego lub innych części naczyniówki może popychać tęczówkę ku przodowi i zamykać kąt. Jest na to jednak mało dowodów. Na pewno naczyniówka jest przekrwiona po ataku, lecz nie dowiedziono, że może to powstać przed nim.

Jaskra wtórna z zamkniętym kątem może powstać po operacjach skrócenia lub przewężenia gałki w odwarstwianiu -siatkówki, w mnogich.cystach tęczówki i ciała rzęskowego, w podwichnięciu soczewki urazowym lub samoistnym, w bloku źrenicy w oc.zach bezsoczewkowych, w stanach zapalnych oka (iris bombé) w guzach śródgałkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>