Uczulenie typu natychmiastowego i typu późnego

5 grudnia 2015 Oczy  No comments

Najczęściej objawia się drobnymi, powierzchownymi naciekami. Mogą również wystąpić nacieki głębokie, przypominające miąższowe zapalenie rogówki. Atopic keratitis towarzyszy zwykle alergicznemu zapaleniu spojówek, a nawet zapaleniu skóry.

W tej postaci alergii ocznej stwierdza się zapalenie skóry powiek i spojówek, do którego dołączają się później zmiany rogówkowe, zwykle w postaci drobnych nacieków, nadżerek, a niekiedy głębszych zmętnień. Chorzy uskarżają się na bóle oczu i światłowstręt. Kontaktowe, alergiczne zapalenie rogówki może być wywołane przez miejscowe długotrwałe stosowanie niektórych leków (np. nowokainy, perkainy, penicyliny, atropiny, skopolaminy, sulfonamidów). Leczenie zapalenia kontaktowego nie nastręcza większych trudności, niekiedy samo odstawienie leków doprowadza do szybkiego ustąpienia objawów chorobowych.

Brzeżne zapalenie rogówki. Nacieki rogówki znajdują się blisko rąbka, są najczęściej spowodowane uczuleniem na zakażenia gronkowcowe. Na rzecz etiologii alergicznej schorzenia przemawia szereg okoliczności, a mianowicie:

– nacieki brzeżne nie występują od razu, a dopiero po upływie pewnego czasu, gdy nieżyt spojówek trwa długo lub powtarza się często,

– istnienie innych ognisk zapalnych (zapalenie zatok, zapalenie migdałków podniebiennych),

– w preparatach pobranych z owrzodzeń nie stwierdza się flory bakteryjnej,

– obserwuje się dużą poprawę po miejscowym leczeniu kortyzonem, co może być uważane jako dowód ex iuvantibus.

Odmianą zapalenia brzeżnego rogówki jest zapalenie okrężne, powstające wskutek łączenia się nacieków marginalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>