Zakażenia endogenne

10 grudnia 2015 Oczy  No comments

– Zakażenia wywołane przez bakterie dają różne obrazy kliniczne, a mianowicie: – panophthalmitis acuta purulenta – podostre ropne zapalenie błony naczyniowej ograniczone do przedniego lub tylnego odcinka i objawiające się jako iridocyclitis cum hypopyon lub jako endophthalmitis – przewlekłe zapalenie błony naczyniowej (dające np. obraz pseudo- glioma u dzieci) – wysiękowe zapalenia błony naczyniowej (np. w połączeniu z ostrą chorobą zakaźną) – swoiste zapalenie błony naczyniowej (np. w gruźlicy, trądzie, brucelozie).

– Zakażenia wywołane przez riketsje: zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w durzę plamistym, w gorączce Q.

– Zakażenia wywołane przez wirusy omówiono w rozdziale o schorzeniach wirusowych narządu wzroku.

– Zakażenia wywołane przez grzybki: Grzybki są rzadko przyczyną endogennych zapaleń błony naczyniowej. Opisano pojedyncze przypadki zapalenia błony naczyniowej w asper- gilozie, blastomykozie, moniliazie, kryptokokozie. Najbardziej poważne jest zapalenie błony naczyniowej w histoplaz- mozie.

– Zakażenia wywołane przez pierwotniaki i pasożyty.

Zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w czerwonce pełzakowej, malarii, w oxyuriasis, ankylostomiasis, trichinosis, schistosomiasis, echinococcosis, cysticercosis, coenurosis, porocephaliasis, toxocariasis, myiasis.

Zakażenie toxocara canis powinno zawsze być brane pod uwagę w przypadku stwierdzenia u ludzi młodych zmian ziar- niniakowych w tylnej części dna oka lub objawów endophthalmitis. Przypadki pseudoglioma lub przypominające chorobę Coatsa budzą także podejrzenie w kierunku zakażenia toxocara canis.

W myiasis (ophthalmomyiasis anterior) larwa pasożyta zajmuje komorę przednią oka. Klinicznie stwierdza się gwałtowne, wysiękowe zapalenie błony naczyniowej i ciała rzęskowego. W wyjątkowych przypadkach larwa może przeniknąć do ciała szklistego. W rzadkich przypadkach larwa może znaleźć się w komorze tylnej oka (ophthalmomyiasis posterior). Jeżeli larwa znajduje się pod siatkówką, może dojść do ostrego wysiękowego zapalenia błony naczyniowej i odwarstwie- nia siatkówki (różnicowanie z procesem gruźliczym lub nowotworowym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>