Jaskra ostra – dalszy opis

15 grudnia 2015 Okulista  No comments

Powoduje to zwykle spadejr c. ś. i otwarcie kąta. Ponieważ oko po ataku jest predysponowane do następnych, a wyniki leczenia operacyjnego w jaskrze z zamkniętym kątem są pomyślne, należy tych pacjentów operować dość wcześnie. Istnieje tylko jedna okoliczność, w której operacja nie jest konieczna po ostrym ataku, a mianowicie jeśli tęczówka jest zanikowa, a źrenica pozostaje nieco poszerzona, czasem w jednym południku, pozwala to na swobodne przechodzenie płynu z tylnej komory do przedniej i poszerzenie kąta. Poszerzenie kąta i brak w nim zrostów trzeba sprawdzić gonioskopowo.

Zabieg można odkładać tylko przy pełnym otwarciu kąta, wyczekiwanie przy obniżonym c. ś. z zamkniętym kątem prowadzi do trwałego zamknięcia kąta przez zrosty. Wg wskazań Graeffego najczęściej wykonywanym zabiegiem jest wycięcie tęczówki. Shaffer i Becker polecają wykonywać ten zabieg bez względu na współczynnik łatwości odpływu, wygląd kąta i czas trwania jego zamknięcia, rezerwując operacje filtracyjne dla przypadków, w których wycięcie tęczówki nie dało poprawy.

Wg Chandlera i Granta wycięcie tęczówki jest najlepszym zabiegiem w większości przypadków. Operacja filtracyjna jest wskazana w oku po kilku atakach, przy istnieniu zrostów w kącie. Wg tych autorów, jeśli wynik tonografii jest 0,15 lub lepszy, irydektomia jest zabiegiem z wyboru, jeśli 0,10 lub mniej – operacja filtrująca. Jak już wspomniano do drugiego oka podawać należy pilokarpinę, a decyzję czy wykonać w nim zabieg profilaktyczny należy oprzeć na wyniku próby ciemniowej i rozszerzenia źrenicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>