JASKRA Z ZAMKNIĘTYM KATEM PRZESĄCZA

4 listopada 2015 Oczy  No comments

W tym typie jaskry jedyną przyczyną wzrostu c. ś. jest zamknięcie się kąta. Przyleganie obwodowej części tęczówki do utkania beleczkowego zamyka dostęp cieczy do niego. Przy pełnym zamknięciu kąta ciśnienie może podnosić się niezmiernie wysoko. Jeśli nie cały obwód kąta jest zamknięty, jest proporcjonalnie niższe. Dysproporcja między zamkniętym kątem i poziomem c. ś. w niektórych oczach może być spowodowana okresowym zmniejszeniem wytwarzania cieczy wodnej. Szczególnie po ciężkim, ostrym ataku c.ś. może być prawidłowe lub niskie przez godziny lub dni, mimo rozległego zamknięcia kąta. Jednak w takich przypadkach c. ś. wcześniej czy później znów się podnosi, proporcjonalnie do zamknięcia kąta. Początek objawów jest nagły, kąt zamyka się dając szybko objawy obniżenia ostrości wzroku, bólu, kół tęczowych, czasem nudności i wymiotów.

W podostrej jaskrze z zamkniętym kątem może wystąpić także nagły wzrost c. ś., lecz nie tak wysoki, ponieważ nie cały kąt ulega zamknięciu, chory może uskarżać się na obniżenie ostrości wzroku i koła tęczowe.

W przewlekłej jaskrze zamykanie kąta jest stopniowe i nie daje początkowo objawów. Występują one dopiero w stanie zaawansowanym. We wczesnym okresie jaskra z zamkniętym kątem jest odwracalna i wyleczalna. Jeśli kąt otwiera się samoistnie lub pod wpływem leczenia, oko jest z powrotem prawidłowe i tylko predysponowane do dalszych napadów zaniknięcia. Natomiast powtarzające się napady dają trwałe zamknięcie kąta wskutek powstania w nim zrostów. Tendencja do powstawania zrostów jest niejednakowa w różnych oczach. Prawdopodobnie stopień przekrwienia w czasie napadu ma wpływ na tworzenie się zrostów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>