SOCZEWKA

6 grudnia 2015 Oczy  No comments

Torebka soczewki posiada nabłonek, który podobnie jak nabłonek skóry, rogówki może być siedzibą objawów alergicznych. Nabłonek torebki soczew’ki i naskórek pochodzą z tego samego listka zarodkowego.

Zaćma pochodzenia alergicznego występuje przeważnie z alergicznym zapaleniem skóry u dzieci chorujących na alergię pokarmową, dychawicę oskrzelową. Zaćma występuje w wieku późniejszym, często wtedy, gdy nie ma już objawów skórnych. Zmiany w soczewce obserwuje się najczęściej w korze przedniej i tylnej, mogą one mieć charakter tzw. zaćmy powikłanej, rozpoczynającej się w biegunie tylnym soczewki.

Mechanizm powstania zaćmy alergicznej nie jest w pełni wyjaśniony. Wysuwano przypuszczenia, że brak niektórych aminokwasów, zaburzenia hormonalne, neurowegetatywne mogą być przyczyną choroby.

Niektóre schorzenia siatkówki i nerwu wzrokowego mogą mieć tło alergiczne, z reguły współistnieją np. z pokrzywką, dychawicą oskrzelową, migreną. W chorobie posurowiczej stwierdza się rozszerzenie naczyń i obrzęk siatkówki oraz obrzęk brodawki nerwu wzrokowego. Obrzęk angioneurytycz- ny siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego w odcinku poza- gałkowym, zapalenie brodawki nerwu wzrokowego może stanowić reakcję alergiczną typu natychmiastowego na działanie różnego rodzaju alergenów (głównie pokarmowych i lekowych). Zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego może być także wyrazem alergii o typie późnym, podobnie jak ma to miejsce w schorzeniach alergicznych innych warstw oka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>