Zapalenia błony naczyniowej w niektórych schorzeniach układowych

6 listopada 2015 Okulista  No comments

a. Sarkoidoza. Objawy oczne stwierdza się w lU części przypadków sarkoidozy. Najczęstszym objawem jest zapalenie błony naczyniowej. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, przebieg zwTykle obustronny, podstępny zwykle proces zapalny dotyczy tylko przedniego odcinka (uveitis anterior).

b. Zespół Heerfordta (uveoparotitis). Cechuje się przewlekłym obustronnym zapaleniem ślinianek przyusznych i zapaleniem błony naczyniowej, często współistnieje pareza nerwów czaszkowych, zwyklen. twarzowego.

c. Choroby kolagenu. Zapalenie błony naczyniowej może wystąpić we wszystkich chorobach kolagenu (choroba Stilla, spondylitis ankylopoetica, psoriasis arthropathica, poly- arteriitis nodosa, lupus erythematodes disseminatus, scleroder- mia, polychondritis atrophicans).

d. Choroby układu nerwowego. Zapalenie błony naczyniowej stwierdzano w scierosis disseminata, leukoen- cephalopathia disseminata.

e. Choroby skóry. W szeregu chorób skóry może wystąpić zapalenie błony naczyniowej, ropne zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, panophthalmitis (pemphigus, acne rosacea, panniculitis nodularis non suppurativa, erythema nodosum, psoriasis, lichen planus, acrodermatitis atrophicans, xerodermia pigmentosum).

– Zapalenie błony naczyniowej w niektórych schorzeniach metabolicznych:

a. Dna. Zapalenie błony naczyniowej jest częste, obraz kliniczny może imitować ostry napad jaskry.

b. Cystynoza. W błonie naczyniowej można znaleźć kryształki cystyny podobne do igieł. Zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w zespole Lignac-Fanconi.

c. Homocystynuria. Charakterystycznym objawem jest zgrubienie błony podstawnej ciała rzęskowego i atrofia nie ubarwionego nabłonka.

d. Zespół Urbach-Wiethe (hialinosis cutis et mucosae). Zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w wyjątkowych przypadkach.

– Zapalenie błony naczyniowej o nie wyjaśnionej etiologii:

a. Współczulne zapalenie oka (ophthalmia sym- pathica). Zapaleniem współczulnym oka nazywamy przewlekłe zapalenie błony naczyniowej oka drugiego, występujące najczęściej po urazie i po zapaleniu błony naczyniowej oka pierwszego. Początek schorzenia jest podstępny, przebieg postępujący z obostrzeniami. Etiologia choroby jest nie wyjaśniona, najwięcej zwolenników ma teoria alergicznego pochodzenia (patrz rozdz. 6).

b. Cyclitis heterochromica Fuchs. Heterochromia charakteryzuje się łagodnym zapaleniem błony naczyniowej (uveitis anterior) z lub bez zapalenia ciała rzęskowego. Tęczówki różnią się zabarwieniem, np. jedna może być jasnoniebieska lub zielona, druga – brązowa. Częstym powikłaniem cyclitis heterochromica jest zaćma lub jaskra.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>