Jaskra przewlekła i podostra – kontynuacja

6 grudnia 2015 Okulista  No comments

Leczenie. Powinno być chirurgiczne prawie we wszystkich przypadkach. We wczesnych przypadkach, gdy nie ma zrostowego zamknięcia kąta, leczenie miotykami jest zadowalające. Kąt wtedy otwiera się łatwo, a C. ś. ulegą normalizacji. Jednak w większości przypadków leczonych zachowawczo wcześniej czy później powstają zrosty w kącie komory, c. ś. wzrasta. Podaje się wtedy silniej działające miotyki, a nawet inhibitory anhydrazy węglanowej. Z powodu zrostów nie udaje się jednak obniżyć c. ś. W jaskrze podostrej i przewlekłej powinno się unikać inhibitorów, anhydrazy węglanowej z wyjątkiem okresu przed i po operacji. Podawanie ich może dawać poczucie fałszywego bezpieczeństwa, przez obniżenie c. ś. przy jednoczesnym tworzeniu się trwałego, zrostowego zamknięcia kąta.

Wybór zabiegu: we wczesnych okresach wycięcie obwodowe tęczówki powoduje otworzenie się kąta i zapobiega jego zamykaniu się. W przypadkach zrostów w kącie potrzebny jest zabieg filtracyjny. W decyzji możną się oprzeć na tono- grafii – jeśli przy stosowaniu miotyków wartość C jest dobra, wystarczy irydektomia, jeśli niska – trzeba wykonać operację filtrującą. Często momentem decydującym jest wygląd tarczy i zmiany w polu, jeśli one występują – wycięcie obwodowe tęczówki jest niewystarczające, zabieg filtracyjny da je większe obniżenie c. ś. i zapobiega dalszym zmianom. Motywy wyboru zabiegu podkreślają raz jeszcze konieczność wczesnego wykonania go. W rozległym zrostowym zamknięciu kąta można dodatkowo wykonać cyklodializę, lecz nie daje ona zbyt dobrego wyniku.

W omawianych przypadkach kąt w drugim oku jest zwykle zwężony i predysponowany do zamykania się – dobrze jest przeto wykonać profilaktycznie irydektomię obwodową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>