Category Oczy

USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU PRZEZ METALE

17 grudnia 2015 Oczy  No comments

Beryl. Związki berylu mogą być przyczyną powstawania ziarninia- ków w skórze powiek. Pod wpływem par berylu i niektórych jego połączeń o silnym, drażniącym działaniu miejscowym powstają obrzęki i zapalenie skóry powiek, ostre zapalenie spojówek o ciężkim przebiegu, zdarza się także nacie- czenie spojówki gałkowej w okolicy rąbka. Uszkodzenie rogówki stwierdza się stosunkowo rzadko.

czytaj dalej

Keratitis rosacea i Keratitis disciformis

17 grudnia 2015 Oczy  No comments

Zwykle przebiega jednocześnie z acne rosacea i blepharitis rosacea. W spojówce gałkowej, najczęściej przy rąbku, stwierdza się silnie unaczynione grudki, których naczynia wrastają w rogówkę. Niekiedy dochodzi do powstania owrzodzeń rogówki. Keratitis rosacea ma charakter przewlekły, trwa latami, daje remisje i nawroty.

czytaj dalej

Uczulenie typu późnego

16 grudnia 2015 Oczy  No comments

Uczulenie typu późnego jest często uważane za synonim alergii tuberkulinowej. Pogląd ten ma znaczenie czysto historyczne. Uczulenie typu późnego jest właściwe nie tylko dla gruźlicy, lecz także dla wszystkich prawie antygenów bakteryjnych, pasożytniczych, wirusowych, grzybiczych. Kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez niektóre substancje chemiczne należy do tej samej gfupy odczynów immunologicznych. Należy podkreślić, że człowiek jest szczególnie podatny na rozwój alergii typu późnego.

czytaj dalej

Promieniowanie podczerwone a wzrok

16 grudnia 2015 Oczy  No comments

Rozróżniamy promieniowanie podczerwone długofalowe i krótkofalowe. Źródłem promieniowania podczerwonego długofalowego są gorące metale już w stanie czerwonego żaru i ogień różnych palenisk. Na działanie tych promieni narażeni są pracownicy zatrudnieni przy gorącej obróbce metali, np.: kowale, pracownicy walcowni, hutnicy, palacze, piekarze itp. Promieniowanie podczerwone długofalowe jest stosunkowo mało przenikliwe. Jest ono prawie w całości absorbowane przez łzy, rogówkę i spojówkę. Jeśli promieniowanie podczerwone długofalowe jest szczególnie silne, może wywołać oparzenie termiczne. Promieniowanie podczerwone długofalowe mniej intensywne, lecz działające przez długi okres, może wywoływać zapalenie przewlekłe spojówek i brzegu powiek.

czytaj dalej

USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU – RTĘĆ

16 grudnia 2015 Oczy  No comments

a. Rtęć stosunkowo rzadko wywołuje schorzenia oczu z powodu działania miejscowego. Niektóre połączenia rtęci mogą być przyczyną wyprysku w skórze powiek oraz stanów zapalnych spojówek o charakterze uczuleniowym. Niektóre związki rtęci (np. phenylmeicurie nitrate), używane jako osłona kropli do oczu, mogą wywołać uszkodzenie soczewki.

czytaj dalej

NACZYNIA KRWIONOŚNE I LEKI PRZECIWMIAŻDŻYCOWE

15 grudnia 2015 Oczy  No comments

Oprócz zastosowania w diagnostyce, ultradźwięki można stosować również w terapii. Ultradźwięki w terapii. Pierwsi zwrócili uwagę na biologiczne działanie ultradźwięków Woods i Loomis w 1927 r. Zauważyli oni, że krwinki czerwone zawieszone w izotonicznym roztworze soli ulegały szybko hemolizie, d pierwotniaki szybko ginęły po napromieniowaniu ultradźwiękami.

czytaj dalej

Pochodne indandionu

15 grudnia 2015 Oczy  No comments

Do tej chwili nie są stosowane w okulistyce. Środki te wolno się metabolizują i utrzymują względnie stały poziom protrom- biny. Działanie ich polega na upośledzeniu biosyntezy osoczo- wych czynników krzepnięcia, a mianowicie czynnika VII, IX Christmasa i X Stuarta. Wskaźnik protrombiny powinien’być utrzymany w granicach 40-50%. Przedstawicielem tej grupy leków są: fenindion – podawany w I dobie w ilości 4 razy 25 mg, w II dobie 3 razy 25 mg, w ciągu następnych dni 2 razy 25 mg i mniej, zależnie od wskaźnika protrombiny Anisin- dion – stosowany w dawce 3 razy 50 mg w pierwszej dobie, w następnych dniach zależnie od wskaźnika.

czytaj dalej

ELEKTRORETINOGRAFIA CZ. II

12 grudnia 2015 Oczy  No comments

Pierwsze ujemne wychylenie, pojawiające się po pewnym okresie utajenia od chwili nagłego oświetlenia oka, nazywa się falą a. Następna dodatnia, tj. wznosząca się ponad linię izoelektryczną część krzywej nosi nazwą fali b. Przy trwaniu bodźca około sekundy lub dłużej, pojawia się następne, dodatnie, stosunkowo długo trwające uniesienie – fala c. Po wyłączeniu dostatecznie długo trwającego oświetlenia występuje niewielka, dodatnia fala d, z tego powodu nazwana efektem wyłączenia (off effect). Fale a, b, c mają być wynikiem włączenia (on effect). Granit i współprac. (1947) przeprowadzając doświadczenia farmakologiczne stwierdzili, że erg jest sumą algebraiczną trzech oddzielnych procesów siatkówkowych, które oznaczyli jako Pj, Pn, Pji/.

czytaj dalej

Bacytracyna i Polimyksyna B

12 grudnia 2015 Oczy  No comments

Lek jest mieszaniną antybiotyków polipeptydowych, tworzonych przez Bacillus subtilis. Działa na bakterie Gram-dodatnie podobnie do penicyliny, działa również na krętki, gonokoki, promieniowce. Rzadko daje uczulenia, również rzadko wytwarza się oporność na lek. Równocześnie źle się wchłania z przewodu pokarmowego, a podana parenteralnie uszkadza nerki już w dawce 200-400 mg/kg wagi ciała. Słabo przechodzi przez rogówkę, dlatego najlepiej stosować lek w leczeniu powierzchownych nieżytów oka. Podspojówkowo można podać 10 000 j., co w cieczy wodnej daje stężenie 10-20 razy mniejsze. Nie jonizuje w roztworach. Działa zgodnie z tetracyklinami i neomycyną.

czytaj dalej

Promieniowanie nadfioletowe a wzrok

11 grudnia 2015 Oczy  No comments

Promieniowanie nadfioletowe dzieli się na długofalowe i krótkofalowe. Promieniowanie nadfioletowe długofalowe nie ma większego wpływu na wywołanie uszkodzeń narządu wzroku. Przy większym napromienieniu promieniami nadfioletowymi długofalowymi może powstać przekrwienie spojówek, światło- wstręt i łzawienie. Jako ciekawostkę pewnego rodzaju należy odnotować doniesienie Clouda, Hakima i Griffina. Autorzy ci stwierdzili, że jeżeli śwince morskiej podać methoxalen, a następnie wystawić na działanie długich fal nadfioletowych, to wystąpi u niej zaćma. Środek ten używany był ostatnio w Ameryce jako środek do opalania, a od wielu lat używany jest w leczeniu bielactwa nabytego (vitiligo).

czytaj dalej

Sulfonamidy

11 grudnia 2015 Oczy  No comments

Jest to grupa leków bakteriostatycznych dla bakterii Gram- -dodatnich, różnych Gram-ujemnych, łącznie z pałeczką ropy błękitnej, dla wirusów, łącznie z wirusem jaglicy, również dla grzybów, stąd często się je stosuje w owrzodzeniach grzybiczych rogówki. Działanie ich polega na przeszkodzie w użyciu przez bakterie kwasu paraaminobenzoesowego. Są toksyczne dla nerek, układu krwiotwórczego, powodują alergie skórne, ostre psychozy. Przenikanie przez rogówkę jest bardzo dobre, najlepsze przy zastosowaniu jonoforezy (roztwór 5-10% podawany przez katodę). Przy podaniu doustnym poziom w cieczy wodnej wynosi /s poziomu we krwi. Przy uszkodzeniu bariery naczyniowej przenikanie leku wzrasta. Najlepiej, bo w 80% przenika sulfanilamid, po nim sulfadiazyna, najgorzej sulfatiazol. ldoxuridin (IDU)

czytaj dalej

Zakażenia endogenne

10 grudnia 2015 Oczy  No comments

– Zakażenia wywołane przez bakterie dają różne obrazy kliniczne, a mianowicie: – panophthalmitis acuta purulenta – podostre ropne zapalenie błony naczyniowej ograniczone do przedniego lub tylnego odcinka i objawiające się jako iridocyclitis cum hypopyon lub jako endophthalmitis – przewlekłe zapalenie błony naczyniowej (dające np. obraz pseudo- glioma u dzieci) – wysiękowe zapalenia błony naczyniowej (np. w połączeniu z ostrą chorobą zakaźną) – swoiste zapalenie błony naczyniowej (np. w gruźlicy, trądzie, brucelozie).

czytaj dalej

PSEUDOFLUORESCENCJA

10 grudnia 2015 Oczy  No comments

Pierwsze zdjęcie z serii angiografii fluoresceinowej powinno być całkowicie czarne, ponieważ fluoresceina nie doszła jeszcze do naczyń siatkówki. W niektórych przypadkach światło emitowane przez lampę błyskową, po przejściu przez filtr pobudzający, zostaje odbite od pewnych struktur dna oka i dochodzi do kliszy fotograficznej. Jeżeli filtr odcinający nie zatrzyma promieni odbitych od dna, klisza zostanie naświetlona. Jest to pseudofluorescencja wczesna, poprzedzająca fluorescencję właściwą.

czytaj dalej

Streptomycyna i Neomycyna

9 grudnia 2015 Oczy  No comments

Ze względu na dużą toksyczność, zwłaszcza dla nerwu słuchowego, i częste odczyny alergiczne powinna być stosowana jedynie przy wyraźnych wskazaniach czułości bakteryjnej większej, niż na inne antybiotyki oraz w infekcji gruźliczej, zazwyczaj w połączeniu z hydrazydem i kwasem paraaminosalicy- lowym. Żle się wchłania z dróg pokarmowych, wobec czego jest stosowana domięśniowo w dawce do 1,0 dziennie. Słabo przenika do gałki ocznej. Po iniekcji domięśniowej 0,7 w płynie komorowym znaleziono zaledwie 8 gg/ml. Po zastosowaniu jonoforezy (roztwór 1% podawany przez anodę) w płynie komorowym znaleziono 25 gg/ml. Wyższe stężenie działa zwy- radniająco na nabłonek rogówki. Lek łatwo tworzy szczepy oporne, a nawet streptomycynozależne.

czytaj dalej