Category Oczy

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ OKA

2 grudnia 2015 Oczy  No comments

W galaktosemii, polegającej na niemożności przemiany galak- tozy w glikogen, związanej niewątpliwie z dysfunkcją enzymatyczną wątroby, poza zahamowaniem wzrostu i wagi, powiększeniem wątroby i śledziony, żółtaczką, wymiotami, biegunką, podniesieniem poziomu galaktozy we krwi i moczu, występują zaćmy. W początkowym okresie soczewka wykazuje delikatną opalescencję w warstwach podtorebkowych i jądrowych. We wczesnym okresie zmętnienia te są odwracalne. Jeżeli schorzenie nie jest zahamowane, zmiany w soczewce postępują aż do całkowitego zmętnienia. Wczesne postawienie rozpoznania, odpowiednia dieta z ograniczeniem laktozy powoduje cofnięcie się objawów klinicznych.

czytaj dalej

Jaskra barwnikowa

1 grudnia 2015 Oczy  No comments

Jednostkę tę opisał po raz pierwszy Sugar w 1949 r. Jest ona specyficzną formą jaskry z otwartym kątem, charakteryzuje się odkładaniem barwnika na utkaniu beleczkowym, utratą barwnika w tylnych warstwach barwnikowych tęczówki i na obwodzie, co widoczne jest przy transiluminacji. Schorzenie to jest zazwyczaj obuoczne i występuje typowo u młodych (20-45 lat) mężczyzn z małą krótkowzrocznością, bardzo rzadko u kobiet. Typowo także, w wywiadzie rodzinnym nie stwierdza się jaskry, a u pacjenta urazu. Cukrzyca nie jest powodem jaskry barwnikowej, choć uwalnia się tu łatwo barwnik przy operacjach lub urazach. Gonioskopowo stwierdza się odkładanie barwnika na utkaniu beleczkowym tworzące szeroki intensywny pas na całym obwodzie, kąt szeroki, tęczówkę płaską, często z odkładaniem się barwnika na jej powierzchni. Stwierdza się również odkładanie barwnika na tylnej powierzchni rogówki w formie tzw. wrzeciona Kruken- berga. C. ś. podlega dużym wahaniom samoistnym, nawet jeśli współczynnik C jest wybitnie zmniejszony. Leczenie jest podobne jak w jaskrze prostej, ponieważ jednak schorzenie dotyczy krótkowidzów, pilokarpina może dawać skurcz ako- modacji i zaburzenia widzenia, lepsza może być tu epinefry- na. Wydaje się, że im w młodszym wieku pacjenta występuje jaskra, tym trudniejsza jest ona do leczenia zachowawczego i wymaga zabiegu chirurgicznego. Operacje filtracyjne działają dobrze i nie ma tendencji do zamykania pęcherzyka przez cząstki barwnika.

czytaj dalej

Zapalenie błony naczyniowej wywołane przez gonokoki

1 grudnia 2015 Oczy  No comments

Może być egzogenne i endogenne. Egzogenne – może wystąpić w przebiegu ostrego rzeżączkowego zapalenia spojówek w przypadku perforacji rogówki ostre ropne zapalenie jago- dówki może doprowadzić do ślepoty w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów chorobowych. Zapalenie błony naczyniowej oka endogenne jest także stosunkowo częste. Współistnienie zapalenia tęczówki i rzeżączki zostało po raz pierwszy opisane na początku XIX wieku, obraz kliniczny zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu układowego zakażenia rzeżączkowego został przedstawiony przez Lawrenca w 1830 r., a następnie przez Mackenzie. Iridocyclitis pochodzenia rzeżączkowego jest prawie wTyłącznie chorobą mężczyzn, występuje z gonokokowym zapaleniem stawów. Rzeżączkowe zapalenie błony naczyniowej może wystąpić w postaci uveitis suppurativa, iritis simplex cum hypopyon, iridocyclitis exsudativa, iridocyclitis plastica, uveitis posterior.

czytaj dalej

Nowotwory oczodołu

1 grudnia 2015 Oczy  No comments

Ciało obce wewnątrzgałkowe nawet nie metalowe (drzewo, szkło) daje pojedyncze wysokie echo nawet przy bardzo małej czułości aparatu. Nowotwór wewnątrzgałkowy daje ze swojej powierzchni wysokie echo odbite, a następnie liczne echa odbite od tkanki nowotworowej, przeważnie niższe od echa z powierzchni. Przy małej czułości aparatu możemy otrzymać tylko echo z powierzchni nowotworu, które może imitować echo odwarstwienia siatkówki pierwotnego.

czytaj dalej

URAZ MECHANICZNY TWARDÓWKI I TĘCZÓWKI

24 listopada 2015 Oczy  No comments

Twardówka. Urazy tępe mogą wywołać pęknięcie twardówki i utratę zawartości gałki ocznej. Najczęstszym miejscem pęknięcia gałki ocznej jest granica między rogówką a twardówką oraz tylny biegun twardówki, sąsiadujący z nerwem wzrokowym. Budowa anatomiczna oka usposabia do pourazowych pęknięć w tych miejscach. W pęknięciach przednich krew wypełnia komorę przednią oka. Mogą wystąpić pęknięcia błony granicznej tylnej i nasiąkanie rogówki barwnikiem krwi. Komora przednia może ulec spłyceniu, źrenica, jeśli ją widać, ulega zniekształceniu w związku z tym, że część tęczówki leżąca obok rany wypada przez nią. Zdarza się, że soczewka ulega zwichnięciu ku przodowi i wypada pod spojówkę. Gałka oczna jest bardzo miękka. Tylne pęknięcie gałki ocznej może być trudne do rozpoznania, zwłaszcza w obecności krwi w komorze przedniej lub ciele szklistym. Przy zachowanym poczuciu światła z prawidłowym rzutowaniem należy naciąć spojówkę, usunąć soczewkę w przypadku jej zwichnięcia pod spojówkę, wyciąć i usunąć wypadnięte tkanki oraz nałożyć szwy na całą długość rany. W przypadku braku poczucia światła usuwa się całą gałkę lub jej zawartość. Gałka oczna pęknięta w tylnym biegunie ulega zanikowi.

czytaj dalej

Jaskra fakoliłyczna i jaskra krwotoczna

24 listopada 2015 Oczy  No comments

Jest to określenie postaci jaskry, która jest spowodowana specjalnym rodzajem reakcji uczuleniowo-zapalnej na białko zmętniałej soczewki. Jaskra z powodu fakolizy może powstać przy zaćmie przejrzałej, niedojrzałej, przemieszczonej, przejrzałej lub przy pozostawieniu mas soczewkowych.

czytaj dalej

Keratoconiuncti vitis epidémica

24 listopada 2015 Oczy  No comments

W chorobie Newcastle stwierdza się zapalenie spojówek bez powikłań rogówkowych. Coniunctivitis Newcastle najczęściej występuje w postaci ostrego grudkowego zapalenia spojówek, w niektórych przypadkach zmiany chorobowe mają charakter proliferujący. Zwykle występuje odczyn ze strony węzłów chłonnych, niekiedy może dojść do znacznego obrzmienia ślinianek przyusznych. Objawy ogólne są bardzo dyskretne. Leczenie polega na miejscowym stosowaniu antybiotyków, kolyriów antyseptycznych i łagodnie ściągających.

czytaj dalej

Zapalenie spojówek kąpielowe

23 listopada 2015 Oczy  No comments

Wiele objawów powiekowych może występować w chorobach wywołanych przez wirusy. Rozlany obrzęk powiek może być wczesnym objawem mononukleozy zakaźnej, ostrego nagminnego zapalenia mózgu, ziarnicy wenerycznej pachwin. Vitiligo i poliosis (zjaśnienie brwi i rzęs) może wystąpić w zespole Vogt-Koyanagi.

czytaj dalej

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA JASKRY

23 listopada 2015 Oczy  No comments

Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, powodującym okresowe łub stałe pogorszenie wzroku. Obecny podział jaskry oparty jest na obserwacji kąta komory, wg której dzielimy jaskrę na 2 główne typy: jaskrę z zamkniętym i otwartym kątem przesącza.

czytaj dalej

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A WZROK

23 listopada 2015 Oczy  No comments

Promieniowanie jonizujące, przechodząc przez dany ośrodek (stały, ciekły czy gazowy), wywołuje w nim jonizację. Promieniowanie to może być zarówno promieniowaniem elektromagnetycznym, jak i cząsteczkowym. Do pierwszej grupy należą promienie X oraz promienie gamma, do drugiej grupy strumień cząstek alfa, beta, elektronów, pozytonów, protonów i neutronów.

czytaj dalej

USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU – SREBRO I ZŁOTO

23 listopada 2015 Oczy  No comments

a. Srebrzyca powiek i spojówek (argyrosis palpebrarum et coniunctivae). Powieki przybierają zabarwienie szyfrowe, dyschromia jest szczególnie wyraźna w okolicy mięska łzowego. Niekiedy zabarwienie szyfrowe szerzy się na całą spojówkę powiekową i gałkową.

czytaj dalej

Zapalenia, w których przeważa komponenta alergiczna

19 listopada 2015 Oczy  No comments

Z powodu bogatego unaczynienia błona naczyniowa oka żywo reaguje w stanach alergicznych. Zapalenie tęczówki (zwykle ostre, obustronne i zazwyczaj o ciężkim przebiegu) może wystąpić w chorobie posurowiczej. Zapalenie błony naczyniowej przebiegające z objawami obrzęku angioneurytycznego należy do tej samej kategorii. W sytuacji wielokrotnego i powtarzającego się uczulenia odczyn ze strony błony naczyniowej może być bardzo gwałtowny, może dojść do zakrzepicy lub pękania drobnych naczyń, a następnie do martwicy. Bardzo możliwe, że podobna reakcja może mieć swój wyraz kliniczny w sytuacjach, w których produkty bakteryjne są uwalniane z ogniska infekcji u pacjentów immunoalergicznych. Nadmierna wrażliwość na produkty bakteryjne może być przyczyną ostrego wysiękowego zapalenia błony naczyniowej.

czytaj dalej

SUBSTANCJE FLUORYZUJĄCE

19 listopada 2015 Oczy  No comments

Fluorescencia należy do zjawisk świetlnych, zwanych fotolu- minescencją, i jest’właściwością niektórych ciał, tzw. fluoro- chromów, które po naświetleniu światłem widzialnym stają się źródłem własnego promieniowania. Charakterystyczną cechą fluorescencji jest to, że długość fali światła fluorescen- cji jest większa od długości fali światła pobudzającego (prawo Stokesa).

czytaj dalej

GRZYBICZE SCHORZENIA OKA CZ. II

17 listopada 2015 Oczy  No comments

U osób cierpiących na przewlekłe niegrzybicze schorzenia narządu ochronnego oka flora grzybicza występowała częściej, bo- w 36,-4% (826 przypadków mykologicznie dodatnich posiewów na’2210 przebadanych). Stwierdzano oprócz wymienionych jeszcze inne grzyby, jak Oospora iloccosa, Rhizomucor parasiticus, różne odmiany Cryptococcus, Oospora lactis i in.

czytaj dalej