Category Okulista

HORMONY KORY NADNERCZY

18 grudnia 2015 Okulista  No comments

Preparaty kory nadnerczy z grupy glikokortykoidów wywierają miejscowo bardzo silny efekt przeciwzapalny, przeciw- alergiczny, zmniejszają wysięk i obrzęk tkanek, nowotworze- nie naczyń, zmniejszają aktywność fagocytarną układu sia- teczkowo-śródbłonkowego. Kortykosterydy wywołały ogromny przewrót w lecznictwie okulistycznym, stały się niezbędne w wielu przypadkach, zwłaszcza w zapaleniu błony naczyniowej oka. Stosuje się je w wielu schorzeniach, jak: zapalenie wiosenne spojówek, w chorobach rogówki bez uszkodzenia nabłonka, w zapaleniu nadtwardówki i twardówki, w zapaleniu nerwu wzrokowego i po operacjach przeszczepów rogówki wpływają korzystnie na wchłanianie krwotoków tylnego odcinka w niektórych przypadkach wysokiej krótkowzroczności, w skazie krwotocznej, wreszcie w jaskrze wtórnej po zapaleniu błony naczyniowej zmniejszają również retrakcję powieki górnej w wytrzeszczu tyreotropowym, działają korzystnie w obrzękach plamki żółtej. Do stosowania leku muszą być jednak wyraźne wskazania, natomiast nie powinno się go po- dawać w każdym nieżycie spojówek, pamiętając o ujemnym działaniu kortykosterydów na narząd wzroku. W doświadczeniach na zwierzętach potwierdzono uszkadzające działanie kor- tyzonu na rozwój płodów. W zakresie gałki ocznej chodzi tu o uszkodzenie soczewki (powstawanie zaćmy pokortyzonowej) i nieprawidłowy rozwój siatkówki, który jednak obserwowano w pojedynczych przypadkach. Równocześnie opisywano przypadki zaćmy powstałe po długotrwałym leczeniu miejscowym. Mechanizm powstawania zaćmy pokortyzonowej nie jest wyjaśniony, dotyczy jednak prawdopodobnie zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Miejscowe stosowanie kortykosterydów usposabia do zapaleń rogówki, szczególnie grzybiczych, wirusowych i do zakażeń pałeczką ropy błękitnej. Stosowanie leku może dawać zmiany refrakcji i powodować zaburzenia widzenia może powodować rozszerzenie źrenicy z równoczesnym opadnięciem powieki górnej. Po długim okresie leczenia miejscowego i ogólnego obserwowano obrzęk brodawki nerwu wzrokowego w wyniku wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszko- wego. Wreszcie po długim leczeniu ogólnym i miejscowym należy pamiętać o powikłaniu przejawiającym się wzmożeniem ciśnienia śródgałkowego. Jedna z teorii wyjaśniająca ten mechanizm mówi o inaktywacji hialuronidazy przez kortyzon, co daje zaburzenia utkania kąta przesącza. Długotrwałe stosowanie kortyzonu jest niekorzystne w wielu ogólnych chorobach ustroju. Są one przeciwwskazaniem do stosowania leku. Jest to gruźlica płuc (w przypadkach koniecznych stosuje się równocześnie leczenie przeciwprątkowe), choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, przełomy nadciśnieniowe i cukrzycowe, osteoporoza. Po leczeniu kortykosterydami obserwowano również przypadki psychoz, objawy zespołu Cushinga, zaburzenia elektrolityczne.

czytaj dalej

Rany lub urazy drążące oka i jego przydatków cz. II

18 grudnia 2015 Okulista  No comments

Rogówka. Powierzchowne uszkodzenia rogówki polegają najczęściej na zdarciu nabłonka lub nabłonka i powierzchownej części warstwy właściwej rogówki. Ubytki takie powodują uczucie bólu, łzawienie i światłowstręt. Miejsca te szybko pokrywają się nabłonkiem. Stosuje się antybiotyki miejscowo w postaci kropli lub maści. Na powieki zakłada się opatrunek do czasu zagojenia ubytku. W przypadku niedrożności kanału nosowo-łzowego, a zwłaszcza w ropnym zapaleniu woreczka łzowego, nawet niewielkie, powierzchowne ubytki rogówki mogą ulec owrzodzeniu. Rany drążące rogówki wymagają dokładnego zeszycia. Wypadniętą tęczówkę należy wyciąć. Rany zakażone należy traktować tak jak pęknięte owrzodzenie. W każdym przypadku rany przebijającej rogówki podaje się antybiotyki ogólnie i miejscowo, wkrapla się atropinę. Opatrunek zakłada się na powieki, aż do pełnego wygojenia. Ranom rogówki czasami towarzyszą rany tęczówki i soczewki.

czytaj dalej

Toksyczne zapalenia błony naczyniowej

17 grudnia 2015 Okulista  No comments

a. Zapalenie błony naczyniowej może być wywołane przez środki chemiczne i niektóre leki (miotyki, leki cytostatyczne, rezerpina).

czytaj dalej

Uszkodzenia termiczne oczu

16 grudnia 2015 Okulista  No comments

Ciała chemiczne denaturujące białka lub inaktywujące enzymy. Końcowy wynik ich działania jest identyczny jak w oparzeniu mocnymi zasadami lub kwasami, ale uszkodzenia rozwijają się wolniej, podstępnie, a pH tych substancji jest niewysokie. Początkowe objawy uszkodzenia są niewielkie i zazwyczaj lekceważone. Uszkadzające działanie polega na łączeniu się tych ciał z grupami sulfhydrylowymi, karboksylowymi, aminowymi, siarkowymi w białkach tkanek lub enzymach. Przykładem takiego uszkodzenia może być metylowanie wywołane przez siarczan dwu- metylowy, bromek metylu. Ciężkość uszkodzenia zależy od czasu działania substancji toksycznej, jednak raz rozpoczęty proces zwyrodnienia rogówek przebiega latami. Do grupy tej należy luizyt, iperyt, formalina, fenol, błękit metylowy, fiolet krystaliczny i metylowy, zieleń brylantowa oraz inne barwniki zasadowe, siarkowodór, pył siarczany.

czytaj dalej

SCHORZENIA WIRUSOWE NARZĄDU WZROKU

16 grudnia 2015 Okulista  No comments

Spojówka broni się względnie dobrze przeciwko zakażeniom bakteryjnym (dobrze unaczyniona, posiada dużo komórek obdarzonych właściwościami fagocytarnymi, w sekrecji gruczołu łzowego znajduje się lizozym posiadający właściwości lityczne w stosunku do bakterii). Niestety, ten aparat obronny, tak skuteczny przeciwko zakażeniom pochodzenia bakteryjnego, jest bezsilny w stosunku do zakażeń wirusowych. Wtargnięcie wirusów do ustroju może nastąpić przez spojówkę (najczęściej) i rogówkę. Badania doświadczalne wykazały, że praktycznie wszystkie wirusy mogą przedostać się do ustroju przez narząd wzroku, nawet te, dla których ten sposób nie jest typowy (np. wirusy tropikalnego zapalenia mózgu). Noszenie szczelnych szkieł stanowi jedną z głównych i skutecznych ochron przed zakażeniem wirusowym.

czytaj dalej

USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WYWOŁANE PRZEZ METALOIDY – ARSEN I SELEN

16 grudnia 2015 Okulista  No comments

a. Działanie miejscowe. W zatruciach przewlekłych występuje zwykle obrzęk powiek, niekiedy wyprysk alergiczny skóry powiek i uporczywe zapalenie spojówek z obrzękiem spojówki gałkowej. W spojówce powieki dolnej mogą występować naloty w postaci okrągłych, szarożółtawych plamek. Zdarzają się powierzchowne uszkodzenia rogówki, czasem dochodzi do owrzodzeń spojówki gałkowej i rogówki.

czytaj dalej

Jaskra w urazach drążących gałki ocznej

15 grudnia 2015 Okulista  No comments

– Przyczyny:

– 1) blok źrenicy i jaskra po urazie soczewki,

– 2) zaćma pourazowa i jaskra zależna od pęcznienia soczewki,

czytaj dalej

Jaskra ostra – dalszy opis

15 grudnia 2015 Okulista  No comments

Powoduje to zwykle spadejr c. ś. i otwarcie kąta. Ponieważ oko po ataku jest predysponowane do następnych, a wyniki leczenia operacyjnego w jaskrze z zamkniętym kątem są pomyślne, należy tych pacjentów operować dość wcześnie. Istnieje tylko jedna okoliczność, w której operacja nie jest konieczna po ostrym ataku, a mianowicie jeśli tęczówka jest zanikowa, a źrenica pozostaje nieco poszerzona, czasem w jednym południku, pozwala to na swobodne przechodzenie płynu z tylnej komory do przedniej i poszerzenie kąta. Poszerzenie kąta i brak w nim zrostów trzeba sprawdzić gonioskopowo.

czytaj dalej

URAZ MECHANICZNY CIAŁA RZĘSKOWEGO I SOCZEWKI

14 grudnia 2015 Okulista  No comments

Ciało rzęskowe. Bezpośredni uraz okolicy ciała rzęskowego może spowodować pęknięcie jego naczyń i napłynięcie krwi do komory przedniej, tylnej oraz do ciała szklistego. W wyniku urazu ciała rzęskowego może wystąpić, okresowo lub trwale, niedowład lub porażenie akomodacji. Odwarstwie- nie ciała rzęskowego nie występuje często. Leczenie polega na pozostawieniu pacjenta w łóżku, podawaniu środków cykło- plegicznych i hydrokortyzonu. Uszkodzenie ciała rzęskowego powoduje spadek ciśnienia śródgałkowego. Łączy się to ze zmniejszonym wytwarzaniem cieczy wodnistej. Stan ten trwać może szereg dni, a nawet tygodni. Najczęściej po tym okresie ciśnienie śródgałkowe wraca do normy. Pęknięcie gałki ocznej w okolicy ciała rzęskowego powoduje jego wypadnięcie przez ranę. Wypadniętą część ciała rzęskowego należy odciąć, nałożyć szwy na twardówkę i spojówkę.

czytaj dalej

Zespół Behęet-Adamantiades

12 grudnia 2015 Okulista  No comments

Wirusowe zapalenie siatkówki należy do rzędu zapaleń septycznych. Wirusy mogą uszkodzić neurony siatkówki i włókna, podobnie jak uszkadzają substancję mózgową. Uszkodzenie siatkówki objawia się ograniczonym lub rozsianym procesem zapalnym, często może być wciągnięta w proces chorobowy błona naczyniowa (uveoretinitis). W chorobach wirusowych zmiany w naczyniach siatkówki występują w postaci okluzji tętnic siatkówki, zakrzepicy żył siatkówki, periarteriitis, periphlebitis.

czytaj dalej

ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW W OKULISTYCE

12 grudnia 2015 Okulista  No comments

Ultradźwięki są falami mechanicznymi o częstotliwości powyżej 20 KHz. Rozchodzą się one w ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych. W zależności od gęstości i temperatury ośrodka rozchodzą się z różną szybkością.

czytaj dalej

CHELATONY i LEKI WISKOZOWE

12 grudnia 2015 Okulista  No comments

W leczeniu oparzeń rogówki alkaliami wykorzystano działanie chelatonów, związków kompleksowych o wysokim powinowactwie do wielu metali. Jednym z nich jest preparat EDTA (ethylendiamintetraacetate). W leczeniu oparzeń wapnem i w celu rozpuszczania depozytów wapnia w zwyrodnieniu pas- mowatym używa się 2-sodowej soli preparatu, która łącząc się z wapniem daje sól sodowo-wapniową. Neutralizacja lekiem zapobiega zmętnieniom rogówki w następstwie oparzeń. Lek działa dobrze na powierzchnię obnażoną z nabłonka. W klinice okulistyki SDL opracowano metodę postępowania w oparzeniach wapnem, polegającą na zakrapianiu wersenianu sodowego 10% co 1 min. w ciągu 15 min., 3,5% co 5 min. w ciągu godziny, dalej w zależności od rozległości uszkodzenia co godzina lub dwie.

czytaj dalej

Zapalenie spojówki na tle infekcji grzybicznej

11 grudnia 2015 Okulista  No comments

Schorzenia skóry i brzegów powiek oraz brwi występują w postaci rozsianych, niebolesnych, twardych guzków podskórnych, które ulegają często rozpadowi, tworząc niebolesne, ropne owrzodzenia (sporotrychoza), czasem w postaci rozlanego przekrwienia i obrzęku skóry z krostami lub wypryskami (kandydoza). Zakażenie dermatofitami dotyczy przede wszystkim brzegów powiek, które stają się grube i przekrwione, pokryte krostami i łuseczkami u nasady rzęs. Rzęsy stają się łamliwe i wypadają. Grzybicom skóry i brzegów powiek towarzyszy często odczynowe zapalenie spojówek.

czytaj dalej

APARATURA DO ZDJĘĆ

11 grudnia 2015 Okulista  No comments

Obecnie istnieje wiele aparatów przystosowanych do fotografowania dna oka metodą fluorescencji. Wszystkie aparaty są zazwyczaj wyposażone w urządzenia pozwalające na całkowite zautomatyzowanie przesuwu filmu i wykonywanie zdjęć z szybkością co najmniej jednego zdjęcia na sekundę.

czytaj dalej